FINANCIRANJE

 

Javni razpis SU 2011

 

Med 15. aprilom in 15. majem 2011 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju skupnostne umetnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (SU 2011).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov skupnostne umetnosti pravnih oseb zasebnega prava, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja, lokalnih skupnosti ter registriranih samostojnih kulturnih ustvarjalcev.
Razpis je bil namenjen dejavnostim, ki kulturno ustvarjalnost vpeljujejo v vsakdanje življenje in krepijo socialno kohezivnost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 70.000,00 €. JSKD je v roku prejel 111 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe in v sofinanciranje predlagala 12 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Komisija je tri projekte, ki bodo sofinancirani, v kolikor bo oblikovan delež sredstev iz naslova odpovedanih ali v nezadostni meri realiziranih sprejetih projektov, uvrstila na čakalno listo.

Obrazec za poročanje

 

Sprejeti projekti

 

Čakalna lista

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa

 

 

Obrazec za poročanje

Sprejeti projekti

Čakalna lista

Zavrnjeni projekti

Besedilo razpisa