Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik 4 (2008)

2008

ISSN 1854-3324

 

FOLKLORNIK
Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Izhaja enkrat letno.
Urednik: Bojan Knific
Lektorica: Jasna Zupan
Oblikovala in pripravila za tisk: Maja Perko.
Tisk: Tiskarna Uzar
Naklada: 800 izvodov.

 

 

Članke lahko prebirate v Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini.

VSEBINA

UVODNIK

 1. Uvodnik

 

STROKOVNI PRETRESI

 1. Tomaž Simetinger: OD PLESA K ZAPISU IN NAZAJ
 2. Katarina Juvančič: O AVTORSKIH PRAV(LJ)ICAH V LJUDSKI GLASBI
 3. Barbara Ülen: FOLKLORA IN MEDIJI

 

GRADIVO

 1. Dr. Bruno Ravnikar: PO SLEDEH LJUDSKEGA PLESA NA BLOKAH
 2. Biserka Škrinjar: OTROŠKO IZROČILO PRLEKIJE
 3. Ida Dolšek: LITIJSKI ŠPINERBAL – PLES PREDILCEV

 

KAKO DELATI

 1. Nina Volk: TGDM TGDM, TGDM TGDM …
 2. Tomaž Rauch: O PRIREDBAH ZA GODČEVSKE ZASEDBE V FOLKORNIH SKUPINAH
 3. Janez Florjanc: DELO S FOLKLORNIKI V ZRELIH LETIH

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

PREDSTAVLJAMO

 1. Nežka Lubej: SREČANJA FOLKLORNIH SKUPIN
 2. (NOVO) IME MED FOLKLORNIKI: MAGDALENA TOVORNIK  “LJUDJE NISMO LE PRIPADNIKI HOMO SAPIENSA, TEMVEČ PRIPADNIKI DOLOČENE SKUPINE, KI IMA SVOJO LASTNO IDENTITETO…“
 3. Tomaž Rauch: KAKO V POMURJU OHRANJAJO LJUDSKO GLASBENO IN PLESNO KULTURO?
 4. Jasna Vidakovič: LJUDSKA GLASBA IN MEDIJI – POMISLEKI
 5. Simona Moličnik: UREDNIŠTVO ZA LJUDSKO GLASBO RADIA SLOVENIJA - ČE BI DELALA ZA ZASLUŽEK, BI DELALA KAJ DRUGEGA
 6. Tadeja Pušenjak: “ČRNA NOŠA” KOT POROČNA OBLEKA
 7. Katarina Šrimpf: ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA TER FOLKLORISTIKA. KAJ BI S TEM?
 8. Svanibor Pettan: KULTURNO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA IN SLOVENSKA PLESNA HIŠA
 9.  Martina Kogovšek: ZGODOVINA FOLKLORNE DEJAVNOSTI V HORJULU
 10.  Vasja Samec: 20 LET FOLKARTA (1989–2008)

 

POROČILA IN OCENE

 1. Liljana Brglez in Marija Jurtela: OD SNUBLJENJA DO POROKE
 2. Mirko Ramovš: 70 LET BELTINSKE FOLKLORNE SKUPINE
 3. Danijela Makovec: “ZAČELI BOMO NAŠ VEČER, BO ŠESTIM DESETLETJEM V ČAST...”
 4. Nežka Lubej: MOJ POGLED NA RAZKRITO GOVORICO PLESA
 5. Vesna Sever: POL STOLETJA FOLKLORNE SKUPINE DRAGATUŠ
 6. Brane Šmid: 40 LET FOLKLORNE SKUPINE V ARTIČAH
 7. Golub Zdenka: SREBRNI JUBILEJ FOLKLORNEGA DRUŠTVA LANCOVA VAS
 8. Irma Kmetič in Zvezdana Remšak: DESET LET DRUŽENJA VETERANSKIH IN UPOKOJENSKIH FOLKLORNIH SKUPIN

 

VSEBINA

 1. Branka Moškon: PRIPOROČILO ORGANIZATORJEM REGIJSKIH SREČANJ FOLKLORNIH SKUPIN
 2. Nežka Lubej: OBMOČNA SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN PRIMORSKE IN OSREDNJE SLOVENIJE
 3. Neva Trampuš: OD SLOVENSKE BISTRICE DO ORMOŽA
 4. Marija Jurtela: SREČANJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN V VZHODNI SLOVENIJI
 5. Nina Luša: OBMOČNA SREČANJA GORENJSKIH OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 6. Peter Suhadolc: REZIJANSKI PLES BIL JE ŽIV
 7. Andrej Košič: OB 5. FOLKLORNEM TABORU ZA ODRASLE
 8. Davorin Vukina, Saša Meglič, Damjan Vrhovnik, Zala Nahtigal, Neža Polda, Bojan Glaser, Tanja Gobec: SOBOTNI VEČER NA FOLKLORNEM TABORU ZA ODRASLE
 9. Mag. Metka Knific: VTISI S PEVSKEGA SEMINARJA
 10. Aleksandra Petrovič in Marko Pukšič: OTROŠKI FOLKLORNI TABOR
 11. Saša Krajnc: VELIKO ODGOVOROV, ŠE VEČ VPRAŠANJ
 12. Katja Kavkler: ODLOČILA SEM SE IN ŠLA – NA MOJ PRVI NADALJEVALNI SEMINAR
 13. Igor Štemberger: BISTRŠKE ŠKUORKE ZMAGUJEJO TUDI ZUNAJ NAŠIH MEJA
 14. Klara Fodor: FOLKLORNA DEJAVNOST V SLOVENSKEM PORABJU
 15. Nevenka Unk-Hribovšek: V DOMŽALAH SMO DOBILI ODRASLO FOLKLORNO SKUPINO

 

NAPOVEDUJEMO

 1. Bojan Knific: POZIV FOLKLORNIM DRUŠTVOM
 2. Bojan Knific: NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2008/2009
 3. Bojan Knific: PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD V LETU 2009

 

PRIPOROČAMO V BRANJE

 1. Dr. Rebeka Kunej: SLOVENSKE LJUDSKE PESMI. 5. KNJIGA: PRIPOVEDNE PESMI.

 

DRUGO

 1. Darko Korošec: IZDELOVANJE LJUDSKIH GLASBIL IN ZVOČIL

 

PRILOGA

 1. GLASBENE PRIREDBE LJUDSKIH PLESOV