GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

male inštrumentalne skupine 2019

12. FESTIVAL MALIH INŠTRUMENTALNIH SKUPIN 2019

Festival bo v soboto, 6. julija 2019, v Dravogradu. Natančen urnik bo določen po prejemu prijav.

RAZPIS

Udeleženci

* Festival malih inštrumentalnih skupin v Dravogradu je strokovno spremljani državni glasbeni festival za vse male inštrumentalne skupine (ne glede na uporabo inštrumentov - pihala, trobila, godala, inštrumenti s tipkami) iz Slovenije in zamejstva, z maksimalno 25 nastopajočimi člani. Osnovna ideja organizacije je sodelovanje manjših glasbenih sestavov ne glede na glasbeni slog (jazz, klasika, rock, narodna...). Festivala se lahko udeležijo tudi skupine, ki vključujejo nevsakdanje ali izvirne inštrumente (med drugim tudi lovski rogovi, lesena trobila...).

*Izmed prijavljenih bo organizator festivala na podlagi prejetih prijav in v smislu zagotavljanja pestrosti festivala izbral največ 10 nastopajočih skupin.

*Zaporedje nastopov bo določeno glede na programske značilnosti izbranih skupin.

Festival malih inštrumentalnih skupin poteka v treh različnih kategorijah:

Festival trobilnih skupin – prireditveni prostor »Lukna« v večernih urah

* Namen festivala je predstaviti kvalitetne trobilne sestave in njihovo udarno ustvarjalnost širokemu krogu občinstva.

Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 30 minut programa.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in skladbe po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

Mladinska mala inštrumentalna skupina – cerkev sv. Vida v popoldanskih urah

*Povprečna starost nastopajočih članov na tekmovalni dan ne sme presegati 16 let. Vsaka tekmujoča skupina ima lahko v zasedbi tudi 1 starejšega glasbenika, ki se ne šteje v povprečje.

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 3 skladbe.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in dve skladbi po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

Mala inštrumentalna skupina – cerkev sv. Vida v poznih popoldanskih urah

*Vsaka nastopajoča skupina ima za svoj nastop na voljo 4 skladbe.
*Skladbe morajo vsebovati eno obvezno skladbo in tri skladbe po lastnem izboru. Obvezni program je:

slovenska ljudska skladba v izvirni obliki ali obdelavi ali lastna skladba

*Skladbe se izvajajo samo inštrumentalno.

Žirija in nagrade festivala malih inštrumentalnih skupin:

*Skupine bo ocenjeval strokovni spremljevalec ter ocenil na dveh področjih:

1. Ambicioznost, domišljija in jasni cilji / nameni za programsko predstavitev in / ali razvoj glasbenega programa v domačem okolju.

2. Muzikalnost, intonacija, ritem in fraziranje.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije nastopajoči prejmejo:

zlata plaketa s posebno pohvalo       

nad 95 točk

zlata plaketa                   

nad 90 točk

srebrna plaketa                   

nad 80 točk

bronasta plaketa                   

nad 70 točk

priznanje za sodelovanje           

do 70 točk

 

*Strokovni spremljevalec lahko podeli še dodatni nagradi:

- Vsem tekmujočim skupinam, ki bodo prejele več kot 95% točk bo organizator sofinanciral stroške prevoza v višini 100 eur.

- Nagrada za najbolj avtentično priredbo in izvedbo slovenske skladbe (nagrada je plaketa).

Odločitve strokovnega spremljevalca so dokončne in nepreklicne.

Prijava

*Prijavo morate izpolniti v spletnem obrazcu najpozneje do ponedeljka, 10. junija 2019.

e-prijava

Poleg e-prijave  je preko e-pošte daniel.leskovic@jskd.si potrebno priložiti:

- kratek opis skupine,

- fotografijo skupine v resoluciji okoli 1MB.

Splošno

*Organizator bo poskrbel za tehnično izvedbo srečanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

Dodatne informacije

 

Robert PREGLAU

vodja območne izpostave JSKD Dravograd


T: (02) 87 23 581
E: oi.dravograd@jskd.si

 

Daniel LESKOVIC

producent za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 24 10 532
F: (01) 24 10 536
E: daniel.leskovic@jskd.si