GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / PRIREDITVE / SENIORJI

 

 

11. FESTIVAL VETERANSKIH GODB

UVOD V XVII. MEDNARODNI FESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

Maribor, 7. oktober 2017

 

Program

 

Pričetek ob 13.30

 

LENT

BIG BAND VETERANI KOČEVJE Pihalnega orkestra Kočevje – 1927

dirigent: SAMO MOHORČIČ

predsednik: ALOJZ IVANČIČ

 

 

Ideja za nastanek Veteranske sekcije Pihalnega orkestra Kočevje – 1927 se je porodila pred dobrim letom dni s strani nekaterih starejših članov. Ugotovljeno je bilo, da je kar nekaj godbenikov že skoraj v tretjem življenjskem obdobju in bi bilo dobro, če bi lahko dobili priložnost za samostojno druženje in njim primerno zahtevno muziciranje. Na začetku je bilo 9 članov in poudarek je bil na druženju ter šele potem na dobrem muziciranju, vendar so ugotovili, da še niso za v »staro šaro« in k sodelovanju povabili še več prijateljev in bivših članov Pihalnega orkestra, ki so že prej igrali na kakšen instrument. Seveda je bil osnovni pogoj za članstvo - srečanje z Abrahamom in več, medsebojno prijateljsko druženje in igranje prijetne glasbe za lastno veselje in poslušalce na najrazličnejših prireditvah. Tako se je veteranska zasedba počasi večala in se pozicionirala v Big band zasedbo, s tem pa pridobila možnost igranja najrazličnejših zvrsti glasbe. Danes šteje veteranska zasedba 23 članov pod vodstvom Sama Mohorčiča. Vaje imajo enkrat tedensko na katerih preigravajo skladbe za svojo dušo, tako koračnice, narodno-zabavne, popevke in večno zimzelene melodije, ki gredo z lahkoto v ušesa poslušalca. Skratka ogromno dobre volje, smeha in veselja je prisotnega pri njihovem druženju, čeprav skupaj štejejo že več kot 1.000 let. V tem letu delovanja so člani - veterani igrali na najrazličnejših prireditvah in koncertih. Vse dobro vam želijo člani: Slavko Kordiš, Srečko Štefanič, Vinko Pužem, Samo in Uroš Mohorčič, Rudi Čmak, Emil Cetinski, Boris Vovk, Slavko Horvat, Rajko Kavšček, Miro Loparec, Igor Kovačič, Jože Miholič, Tomaž Poje, Maks Vovk, Vito Mlekuž, Predrag Bakovič, Edo Plešnar, Dušan Vlašič, Samo Vidmar, Dušan Struna, Igor Kovačič in France Krese.

 

GODBA VETERANOV ŠTAJERSKE

dirigent: ERVIN HARTMAN

predsednik: BRANKO SMRTNIK

 

 

Godba veteranov Štajerske je na pobudo dirigenta Ervina Hartmana bila ustanovljena leta 2002 in deluje v okviru KUD Pošta Maribor. Ker je bistven poudarek delovanja veteranske godbe v druženju in šele nato na muziciranju, je sodelovanje med svojimi »vrstniki« manj zahtevno. Vaje, ki so vsak prvi ponedeljek v mesecu so zato tudi zelo dobro obiskane. Trenutno sestavlja Godbo veteranov Štajerske 47 članic in članov. Godbenice in godbeniki prihajajo iz 16-h različnih godb, tudi iz zelo oddaljenih krajev in sedem tudi iz sosednje avstrijske Štajerske. Zelo so priljubljeni in prejemajo številna vabila, izberejo pa jih le kakšnih pet na leto, saj morajo biti godbenikom predvsem v veselje in sprostitev. Kljub dogovorjeni omejitvi števila nastopov je Godba veteranov Štajerske že nekajkrat  gostovala v Avstriji in po drugih krajih Slovenije. Godba veteranov Štajerske je izdala že dve zgoščenki: prvo je posnela založba AMOS na festivalu MID EUROPE v Schladmingu, drugo pa je godba izdala ob svoji 5-letnici delovanja. Letos ob 15. letnem jubileju bo izšla že tretja zgoščenka. V letu 2012, ko je mesto Maribor bilo Evropska prestolnica kulture in je Godba veteranov Štajerske praznovala svojo 10. obletnico delovanja so svoj jubilej obeležili s slavnostnim koncertom in z razvitjem svojega praporja v dvorani UNION v Mariboru. V okviru Godbe veteranov Štajerske zelo uspešno deluje tudi dixieland ansambel, ki je izdal tudi svoj o zgoščenko, ''Glasba in spomini ostajajo''. Dirigent godbe je njen ustanovitelj Ervin Hartman, sicer tudi dirigent Pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor, katerega vodi že 50 let. Predsednik Godbe veteranov Štajerske je Branko Smrtnik.

 

ZDRUŽENI SLOVENSKI VETERANSKI ORKESTER

dirigent: ERVIN HARTMAN

organizacijski koordinator: IVAN MEDVED

 

 

Pred leti se je v Sloveniji začelo gibanje ustanavljanja »seniorskih« godb. Seniorske godbe so nastale, v okviru večjih regionalnih enot, kot prostočasna ljubiteljska kulturna društva. Vsa društva so nastala na pobudo starejših godbenikov, ki so iskali nove dimenzije aktivnega preživljanja upokojitvenega obdobja. Pri povezovanju so izkoristili izkušnje v organiziranosti godbeništva in vse kvalitete, ki jih je prineslo njihovo delovanje. Za sodelovanje so postavili dva osnovna pogoja – starost nad 50 let in poznavanje igranja inštrumenta. Na podlagi uspešno pripravljenih in izvedenih nastopov, ko so seniorske godbe našle svoj »prostor«, se je porodila ideja o letnem srečanju in predstavitvi repertoarja posamezne godbe. Godbeniki so tako znotraj že obstoječe »infrastrukture« zasnovali novo mrežo, medsebojno povezanost, ki združuje starejše člane posameznih godb v novo organizirano enoto. Godbeniki, seniorji, so tako uspešno ustvarili dodatno možnost za še ustvarjalnejše preživljanje svojega vsakdana in krepitev lastnih vezi ter ustvarjanja. Za zanimivost naj povemo še, da smo s pomočjo nastopov seniorsko godbeništvo uspešno predstavili tudi na prireditvah v Avstriji in na Hrvaškem ter animirali tamkajšnje godbenike za omenjeno delovanje. Trenutno delujejo godbe na Štajerskem, v Šaleški dolini, v Prekmurju, v Ljubljani, Mengšu, Laškem in Žalcu. Za potrebe mednarodne predstavitve slovenskega godbeništva, ki bo potekala v sredini julija v Schladmingu, so se veteranske godbe odločile, da sestavijo skupni orkester, sestavljen iz članov vseh godb. Tako imamo danes možnost prvič spoznati združene moči vseh sedmih veteranskih godb, ki nastopajo pod nazivom Združeni slovenski veteranski orkester.

 

GLAVNI TRG

PRLEŠKA GODBA Društva upokojencev Ljutomer

dirigent: JANKO ŠKRAJNAR

predsednica: SLAVICA SUNČIČ

 

 

Pobudo za ustanovitev »PRLEŠKE GODBE« Društva upokojencev Ljutomer je v februarju 1998 podal glasbeni pedagog in dirigent, domačin Ljutomerčan, Alojz Krajnčan. Godbo je Krajnčan vodil 8 let, nato pa jo je prevzel glasbeni pedagog in dirigent Janko Škrajnar, ki je pred tem vodil že več godb. Ob ustanovitvi je godba štela 14 članov, novi dirigent pa si je prizadeval, da se je številčno stanje povečalo in sedaj godba šteje 23 članov. Od tega je polovica članov upokojenih, polovica pa je mlajših, a jim je v veselje sodelovati z upokojenimi člani. Vzpodbudno je, da v godbi sodelujejo družinski člani, bratje, oče-sin, oče-hči. Medsebojni odnosi med generacijami so na visoki ravni. Godbeniki so dokaj izkušeni v glasbi, saj so že prej sodelovali v različnih godbah. Do sedaj je Prleška godba nastopala v madžarskem Monoštru, pri naših zdomcih v nemškem Stuttgartu, predvsem pa vsako leto sodelujejo pri izvedbi Martinovega koncerta, katerega ustanoviteljica je prav godba. Nastopajo na vsakoletnih koncertih v Domovih starejših občanov v Pomurju, na raznih gasilskih in drugih svečanostih ter ob raznih jubilejih njihovih godbenikov. Glavni namen godbe je bil in je še vedno, druženje ter igranje za svojo dušo. Godba je do sedaj tudi sodelovala na Festivalih veteranskih godb Slovenije. Njihov program je raznolik in prilagojen različnim težavnostnim stopnjam.

 

KD MENGEŠKA GODBA – sekcija veteranov

dirigent: JANEZ PER

predsednik: BOJAN BURNIK

 

 

Ideja za nastanek veteranske sekcije se je porodila na prireditvi Pod mengeško marelo, v februarju leta 2000. Lojze Pišek je opazoval in prešteval starejše člane godbe, ki niso več igrali v godbi. Ugotovil je, da bi lahko sestavil manjšo zasedbo godbe, ki bi lahko delovala kot veteranska sekcija. Po polletnih pripravah se je oktobra 2000 zbralo 29 starejših godbenikov, ki so že prenehali igrati v godbi in nekaj starejših iz naše godbe. Na tem zboru je bila ustanovljena Veteranska sekcija Mengeške godbe, ki je štela 29 članov. Vodja sekcije je postal Lojze Pišek, ki je sekcijo vodil celo desetletje.  Igrali so na proslavah državnih praznikov, visokih obletnicah društev, otvoritvah športnih prireditev, pomembnih objektov, okroglih osebnih obletnicah naših članov in naših prijateljev ter žalnih slovesnostih, na sejemskih prireditvah, festivalu koračnic in srečanju veteranskih godb. Ponosni so na sodelovanje v TV oddajah: Raketa pod kozolcem, Na zdravje, V dobri družbi in Alpskem večeru. Desetletno delovanje so praznovali s samostojnim koncertom in izdajo CD in DVD s posnetki s koncerta. V posebno zadovoljstvo pa so jim nastopi v vrtcih, kjer se jim ob igranju otroških pesmi pridružijo otroci z inštrumenti (tolkala, piščali, troblje, kitare) in v strumnem mimohodu korakajo mimo godbenikov. Sekcija trenutno šteje 25 članov. Posebno ponosni so, da imajo v svoji sredini tudi eno članico. Za uspešno delovanje sekcije so zaslužni, dirigent Vinko Sitar in dolgoletni vodja sekcije Lojze Pišek ter Janez Per.

 

SLOMŠKOV TRG

GODBA VETERANOV ŽALEC

Dirigent in organizacijski vodja: MARKO REPNIK

 

 

Godba veteranov Žalec je bila ustanovljena leta 2013 in spada pod okrilje Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec. V svoje vrste združuje ljubitelje godbenih zvokov iz godb Liboje in Zabukovica in šteje 16 članov. Njihov repertoar zajema večinoma koračnice domačih in tujih avtorjev in lahke – promenadne skladbe. Godbo veteranov Žalec vodi Marko Repnik.

 

GODBA VETERANOV "GAMBRINUS" LAŠKO

dirigent: IVAN MEDVED

predsednik: JOŽE OJSTERŠEK

 

 

Zasedba je sestavljena iz godbenih veteranov iz širše celjske regije, torej v godbi igrajo godbenice in godbeniki iz naslednjih orkestrov oziroma godb: Laško, Celja, Štor, Šentjurja, Svetine, Šmarja pri Jelšah, Radeč, Zidanega Mosta in Vrha nad Laškim. Prvo vajo in tako tudi začetek delovanja je imela godba 23.3.2015, ko so se na pobudo Ivana Medveda in Jožeta Ojsterška zbrali v prostorih glasbene šole Laško - Radeče in začeli z vajami. To se pravi sedež delovanja veteranske godbe je v Laškem, kapelnik in vsestranski vodja je Ivan Medved – Medo.  V svojem repertoarju imajo skladbe lahkotnega - razvedrilnega značaja (koračnice, polke, valčki). S svojimi nastopi na prireditvah pa znajo spretno zapolniti termine, kateri so za ostale lokalne godbe težje izvedljivi (nastopi v dopoldanskem času). V želji, da bi delovanje te godbe veteranov še naprej združevalo starejše godbenice in godbenike, se z veseljem udeležujejo srečanja veteranskih godb Slovenije, še posebej so ponosni, da so bili  lani prav v Laškem organizatorji jubilejnega 10 srečanja veteranskih godb Slovenije.

 

GRAJSKI TRG

GODBA VETERANOV Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje

dirigent: ALJOŠA PAVLINC

animator godbe: LOJZE KRIČEJ

 

 

Godba veteranov, ki deluje v okviru Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje je bila ustanovljena leta 2007. Sestavljajo jo starejši glasbeniki, ki so vse življenje igrali pri godbah in po upokojitvi izredno pogrešali muziciranje in druženje v orkestrih. Pomemben vzvod za druženje je prijateljstvo in sodelovanje, ki se s pomočjo veteranov med godbami še krepi in poglablja. Prepričani smo, da jih prav ta glasba ohranja mladostne in pri zdravju. Povprečna starost godbenikov je 68 let in so pravi mojstri, saj imajo za sabo pol stoletja igranja. Glasbeni program godbe je izredno pester in vsebuje koračnice, zabavni, koncertni in v zadnjem času tudi otroški program. Godba veteranov je izredno dobrodošla in iskana, saj ima na leto  najmanj 20 različnih nastopov  v mestni občini Velenje, regiji in republiki. Igrajo na občinskih praznovanjih, otvoritvah razstav, medgeneracijskih prireditvah, v domovih za varstvo odraslih, otroških vrtcih, na proslavah in tudi na pogrebih..Vsako leto v tednu vseživljenjskega učenja organizirajo samostojno javno vajo.

 

KD GODBA LJUBLJANSKIH VETERANOV

dirigent: VIKTOR KRESNIK

predsednik: MILAN PAVLIHA

 

 

Februarja 2005 je Ljubljana dobila nov pihalni orkester Godbo ljubljanskih veteranov, ki je najstarejši po »mladosti« svojih članov, saj šteje preko 3000 let. Mesto Ljubljana in vsi ljubljanski orkestri so z novim seniorskim orkestrom pridobili priliko za dodatno druženje, muziciranje in nastopanje v tretjem življenjskem obdobju. Godbeniki so najbolj ponosni na vsakoletne celovečerne koncerte v Slovenski filharmoniji. Orkester je gostoval v Števerjanu, Bazovici, Gropadi, Novem Vinodolskem, Puli in že dvakrat na srečanju pihalnih orkestrov MID EUROPE v Schladmingu. V orkestru uspešno deluje komorna skupina kvartet klarinetov. Godba ljubljanskih veteranov je ob desetletnici delovanja 2014 prejela srebrno priznanje Zveze kulturnih društev Ljubljana. Z vrhunskimi izvedbami svoje programske zvrsti si je prislužila laskave ocene glasbenih kritikov doma in v tujini. S festivalom za tretje življenjsko obdobje ljubljanski godbeni seniorji sodelujejo neprekinjeno že od leta 2005. Že dvakrat je Radio Slovenija posnel celovečerni premierni koncert v Slovenski filharmoniji. Kulturnemu društvu Godba ljubljanskih veteranov je Ministrstvo za kulturo podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture. Ocenilo je, da društvo izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja s koncerti, z udeležbo na domačih in mednarodnih festivalih in s prispevkom k medkulturnemu dialogu. Umetniški vodja orkestra in dirigent je od leta 2013 Viktor Kresnik, njegov predsednik pa od rojstva godbe do danes prof. Milan Pavliha.

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si