GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA / ZABAVNO

Pokal Vinka Štrucla

Ormož, športna dvorana na Hardeku
sobota, 11. november 2017, začetek ob 11.00

 

PROGRAM

 

PIHALNI ORKESTER ORMOŽ - GLASBENA ŠOLA ORMOŽ

dirigent in organizacijski vodja: Slavko Petek

 

Vinko Štrucl: SHOW-MUSIC No.1
Gustav Peter, prir. Peter King: ZIRKUS RENZ
solo:  Domen Zadravec, harmonika
Henry Mancini, prir. Peter King: BABY ELEPHANT WALK

 

PO Ormož

 

Zgodovina ormoškega pihalnega orkestra je dolga in zanimiva ... V Ormožu in okolici se je muziciralo in godlo že več stoletij. Po najdenih dokumentih orkester deluje že 120 let. Za svoje delo je dvakrat prejel najvišje priznanje občine Ormož - Plaketo Ormoža. Letos pa tudi plaketo Krajevne skupnosti Ormož.  Orkester deluje v sklopu Glasbene šole Ormož. V njem igrajo sedanji in nekdanji učenci Glasbene šole Ormož in seveda učitelji Glasbene šole Ormož. Pihalni orkester Ormož je bil pobudnik in soorganizator Tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla, na katerih orkester zelo uspešno nastopa - letos že enaindvajsetič, 28. decembra pa vas vabijo na svoj tradicionalni 39. novoletni koncert, ki bo hkrati tudi slovesnost ob 120 letnici delovanja orkestra in 200 letnici javnega glasbenega šolstva na slovenskem.

 

PGD PIHALNA GODBA LOVRENC NA POHORJU

dirigent: Janez Lorber
predsednik: Bogdan Španbauer

 

Vinko Štrucl: POZDRAVLJENA SLOVENIJA
Silvo Štingl&Jože Privšek&Primož Per, prir. Giorgio Prasel: VRAČA SE POMLAD
Bert Kaempfert, prir. Hans Kolditz: DANKESCHÖN BERT KAEMPFERT

 

PGD PIHALNA GODBA LOVRENC NA POHORJU

 

Lovrenška gasilska godba na pihala PGD Lovrenc na Pohorju je nastala iz Skačejeve kapele – godbe. Sestavljali so jo kapelnik Franc Skačej in njegovih devet sinov. Po smrti očeta je godbo prevzel sin Štefan, ki je k sodelovanju povabilo tudi druge fante. Leta 1932 je Štefan Skačej inštrumente prodal gasilskemu društvu iz Lovrenca na Pohorju in še istega leta je bila pod okriljem matičnega društva ustanovljena gasilska godba. Leta 1969 je zaradi finančnih težav godba prenehala s svojim delovanjem za obdobje šestih let. Po takratni zaslugi predsednika gasilskega društva g. Mirka Toreja je prišlo do ponovne obuditve godbe. Zvrstilo se je kar nekaj kapelnikov. L. 1991 je godbo prevzel kapelnik Branko Andrej. Godba je pod njegovim vodstvom močno napredovala. Zvrstili so se mnogi koncerti in tekmovanja doma in tudi v tujini. Leta 1998 se je vzpostavilo prijateljsko sodelovanje med godbo Lovrenc in Gradsko glasbo iz otoka Vis, ki traja še danes. Jeseni 2010 je godbo prevzel kapelnik Jani Lorber, ki uspešno nadaljuje delo svojih predhodnikov. S prizadevnim in vztrajnim delom je godba prestavila v »višjo prestavo«, kar se lepo odraža po številu poslušalcev na nastopih.

 

GODBA NA PIHALA SREDIŠČE OB DRAVI

dirigent: prof. Rado Munda
predsednik: Renato Horvat

 

Franc Mihelič, prir. Igor Podpečan: VESELI RIBNČAN
Slavko in Vilko Avsenik&Borut Lesjak&Tone Roš, prir. Jože Privšek: VENČEK SLOVENSKIH POPEVK
John Cameron Fogery, prir. Johnnie Vinson: PROUD MARY

 

Godba na pihala Središče ob Dravi

 

Godba Središče ob Dravi deluje neprekinjeno že več kot 130 let. V lanskem letu smo obeležili ta visoki jubilej. Naša godba šteje trenutno 36 članov. Po letih obstoja smo med starejšimi, po povprečnih letih članov pa smo mladi, saj imamo dosti mlajših članov  in članic. Udeležujemo se vseh dogodkov v naši občini, izven nje in v tujini. Smo redni udeleženci raznih festivalov in srečanj godb , ki se dogajajo v naši okolici in tudi širše.  Vsako leto priredimo dva tradicionalna koncerta v domačem kraju, to je koncert ob Martinovem in Božično- novoletni koncert za Štefanovo.
Našo godbo že vrsto let uspešno vodi prof. Rado Munda.

 

KD PIHALNI ORKESTER PTUJ

dirigent: Fredi Simonič
predsednik: Martin Cvetko

 

Anthony Kosoko: TINA TURNER MEDLEY
Vinko Štrucl: ZLATOROG

 

KD PIHALNI ORKESTER PTUJ

 

Začetek pihalnega orkestra Ptuj sega v daljno leto 1855, ko je bila prvič omenjena mestna godba Ptuj. Zato se to leto šteje kot leto ustanovitve organiziranega delovanja godbe na Ptuju. Letos se torej beleži 162 let neprekinjenega delovanja godbe, kar priča o tradiciji, o poldrugem stoletju dolge ljubezni do glasbe, ki se prenaša iz roda v rod. Pihalni orkester danes deluje kot samostojno kulturno društvo in šteje preko 60 aktivnih članov ter tako združuje ljubitelje glasbe različnih starosti in poklicev. Velika skrb se posveča podmladku in vzgoji mladih kadrov, kar je odraz dobrega sodelovanja z Glasbeno šolo Karol Pahor na Ptuju. O kvaliteti in aktivnosti pihalnega orkestra priča vrsta občinskih, državnih priznanj, plaket in odlikovanj. Orkester, ki ga vodi prof Fredi Simonič, letno izvede v občini Ptuj in okolici preko 20 nastopov. Vključuje se med najpomembnejše nosilce kulturnega dogajanja na področju mestne občine Ptuj, saj s svojim programom aktivno sodeluje praktično na vseh pomembnejših kulturnih prireditvah. Orkester izvede dva samostojna letna koncerta, več promenadnih koncertov, udeležuje se srečanj Pihalnih orkestrov, sodeluje na revijah in tekmovanjih Pihalnih orkestrov, nastopa doma in v tujini.

 

PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTILJ- PALOMA

dirigent: Janez Kopše
predsednik: Peter Pečenik

 

Vinko Štrucl: MILMIT
Vilko in Slavko Avsenik, prir. Igor Podpečan: Z AVSENIKI NA PLESNEM TURNIRJU
Zdenek Gursky: BARITONI V NOČI
solista: Žan Pečenik in Jure Jozič, evfonij

 

PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTILJ- PALOMA

 

Začetki godbe segajo v čas okoli leta 1933 v Šentilju, kjer je delovala kot sekcija različnih društev. V njej je igralo do 20 godbenikov, večina je imela lastne inštrumente. Leta 1960 so sedež godbe preselili v Ceršak, pokroviteljstvo pa je prevzela tovarna lepenke. Tu godba deluje še danes. Ko so reorganizirali severne papirnice, so omogočili tudi podporno članarino in godba se je leta 1983 osamosvojila kot samostojno kulturno-umetniško društvo. Danes njeno glasbeno dejavnost omogoča občina Šentilj. V orkestru igra povprečno do 40 predvsem amaterskih glasbenikov, ki redno vadijo in nastopajo na prireditvah, revijah godb in srečanjih z drugimi orkestri. Tesneje sodelujejo z godbo iz avstrijskega Spielfelda. Med prireditvami je najodmevnejši tradicionalni božično-novoletni koncert. V letu 2007 je orkester izdal prvo zgoščenko. Od leta 1991 ga strokovno vodi član mariborske opere Janez Kopše, organizacijo pa so zaupali Petru Pečeniku. Letos se že desetič udeležujejo tovrstnega tekmovanja.

 

DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SV. ANTON

dirigent: Mirko Orlač
predsednik: Davorin Ivančič

 

Vinko Štrucl: PO JEZERU BLIZ' TRIGLAVA
Franz Watz: ZWEI LUSTIGE VAGABUNDEN
solista: Matjaž Klaj in Sandi Verso, evfonij
Filippo Ledda: CHALLENGER DEEP

 

DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SV. ANTON

 

Prvi nastop Godbe sv. Anton je bil leta 1901, a uradna registracija je bila šele leta 1903  v okviru bralno-pevskega in godbenega društva Svoboda Sv. Anton. Za kraj pomeni godba obliko druženja, za mlade pa vzgojo, pozitivno usmerjanje, vztrajnost, željo po uveljavitvi in profesionalnost. Godba šteje danes približno  40 članov, od katerih je večina mladih nadobudnežev, ki jim tovrstna zvrst glasbe pomeni sprostitev ob neštetih vsakdanjih obveznostih. Redno pripravlja koncerte, nastope itd., nekateri izmed njih so postali že tradicionalni. S svojo aktivnostjo pa se ne predstavlja le doma, večkrat je bila že na gostovanju v Španiji, Bolgariji, Italiji, na Hrvaškem in nazadnje tudi v Bosni. V zadnjih letih se je godba odlično izkazala tudi v figurativnem korakanju in je v juliju (2013) prvič v zgodovini godbe nastopila pred občinstvom s tovrstno dejavnostjo oz. aktivnostjo ter s tem dokazala da se lahko tudi najstarejše tovrstno društvo v slovenski Istri postavi ob bok mnogim evropskim paradnim orkestrom. Leta 2004 se je godbi pridružil kapelnik Jure Prašelj, ki svoj prosti čas preživlja v Sv. Antonu, čeprav je njegov dom onkraj meje v bližnji Italiji. V letu 2013 se je godba še enkrat odlično odrezala na tekmovanju godb v Ormožu, kjer je osvojila zlato plaketo. Leta 2014 se je godba udeležila mednarodnega tekmovanja pihalnih orkestrov v Splitu, in dosegla  92 točk, ter tako osvojila prvo mesto in zlato plaketo. V letu 2016, ko društvo praznuje 115. obletnico neprekinjenega delovanja, se je le to preimenovalo Društvo Pihalni orkester Sv. Anton in dobilo nov logotip. 

                                      

MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA

dirigent: Roman Grabner
predsednica: Neja Mlakar

 

Vinko Štrucl: PO DUNAJSKI CESTI
Carlo Pucci: POWER TIME
Jimmy McHugh: ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET

 

MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA

 

Mestni pihalni orkester Škofja Loka z ljubiteljsko poustvarjalno dejavnostjo v glasbi uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju. Je reden gost na vseh večjih dogodkih v Škofji Loki, nastopa na tekmovanjih, srečanjih po Sloveniji in občasno zaigra tudi v tujini (Nemčija, Avstrija, Češka, Belgija, Hrvaška, Francija, Poljska itd.). Orkester vsako leto organizira festival pihalnih orkestrov »LOKA JO PIHA«, na katerem poleg slovenskih godb sodelujejo tudi orkestri iz tujine. Vsako leto ob koncu leta pripravi tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga s pestrim programom, ki gre v vsako uho, in še posebej s šovom, popestrijo izvrstni solisti orkestra. Občasno se orkestru na nastopih pridružijo tudi znani slovenski glasbeniki in pevci. Dirigentsko palico je v letu 2007 prevzel dirigent Roman Grabner, ki od takrat dalje skrbi za nenehno rast v kakovosti orkestra. Orkester ima vsako leto precej dejavnosti, v letu 2016 je slavil 140-letnico delovanja, ki so ga zaznamovali s posebnim slavnostnim koncertom meseca maja in ob tem tudi izdali svojo prvo uradno zgoščenko, poimenovano po mednarodnem festivalu, ki ga prirejajo vsako leto, Loka jo piha 140 let. Zgoščenka je bila predstavljena tudi na Radiu Slovenija v oddaji Medenina in patina. V letu 2016 je za svoje dolgoletno delovanje orkester bil tudi nagrajen z najvišjim občinskim priznanjem – zlatim grbom Občine Škofja Loka. Orkester družijo  pozitivna naravnanost, sproščenost, prijateljstvo, družabnost, duhovitost, predvsem pa velika ljubezen do glasbe. In ker želijo, da se to širi tudi navzven, vabijo v svoje vrste tudi nove člane, da se jim pridružijo.

 

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER IZOLA

dirigent: Mirko Orlač
predsednik: Dušan Kitić

 

Robert W. Smith: THE GREAT LOCOMOTIVE CHASE
Bill Conti, prir. Marco Somadossi: GONNA FLY NOW
Igor Podpečan, prir. Vinko Štrucl: BARITON POLKA
solo: Emanuel Mikac, evfonij

 

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER IZOLA

 

Pihalni orkester Izola je bil ustanovljen daljnega leta 1875. V njem trenutno sodeluje več kot 40 mladih in malo manj mladih glasbenikov. Poleg mnogih nastopov na občinskih prireditvah, se orkester redno udeležuje gostovanj doma in v tujini (Italija, Hrvaška, Španija, Grčija). Orkester je večkratni nagrajenec na mednarodnih tekmovanjih. S prenovljenim in svežim programom, ki vsebuje tako koračnice, lažje promenadne in zabavne melodije kot težje koncertne skladbe za dvoransko izvedbo, 40-članski orkester nastopa na samostojnih koncertih in se udeležuje prireditev v domači občini, pa tudi drugod po Sloveniji in v tujini.

 

KD MENGEŠKA GODBA

dirigent: Dimitrij Lederer
predsednik: Žan Avbelj

 

Vinko Štrucl: PO JEZERU
solisti: Matej Dornik (klarinet), Rok Novak (trobenta), Gregor Žun (pozavna)
The Doors, prir. Paul Murtha: THE DOORS IN CONCERT
Brane Prešern, prir. Vinko Štrucl: POZDRAV PRIJATELJEM
solist: Janez Per (evfonij)

 

KD MENGEŠKA GODBA

 

KD Mengeška godba neprekinjeno deluje že 133 let. Trenutno šteje 65 aktivnih članov, ki pod vodstvom kapelnika Dimitrija Ledererja izvaja zelo bogat glasbeni repertoar. Poleg tradicionalne narodno-zabavne prireditve Pod mengeško marelo, ima godba tudi tematski letni koncert (filmska glasba, Z godbo okoli sveta, arije s  tenoristom Janezom Lotričem, rock koncert, …). Zelo obiskan in priljubljen je  božično-novoletni koncert, ki je klasično in zabavno obarvan, na njem pa se predstavijo različni domači solisti. Godba vsaj enkrat letno gostuje v tujini, večdnevno v zadnjih letih v Srbiji, na Hrvaškem, v Franciji in z enodnevnimi obiski v Avstriji. Večkrat sodelujejo v zabavnih televizijskih oddajah (Slovenski pozdrav, ena po domače, Dobro jutro, …), ter drugih odmevnih prireditvah po Sloveniji. V lanski sezoni so ponovno začeli delati s predvodnikom in se naučili novih elementov korakanja. Poleg dveh izdanih zgoščenk S pesmijo v srcu in Naša godba, so sodelovali še pri snemanju zgoščenke Naš Mengeš, v nastajanju pa je tudi že nova, ki bo izšla ob 135.-letnici delovanja. Godba je svojo kvaliteto dokazala tudi na preteklih državnih tekmovanjih ter bila večkratna zmagovalka festivala koračnic. Od tega je minilo že kar nekaj let, zato se želijo ponovno predstaviti občinstvu tudi na tovrstnih dogodkih. Godbeniki skrbno negujejo godbeniško tradicijo, vendar z izvajanjem raznolikih glasbenih del ter projekti, kot je npr. njihov zadnji in zelo odmeven Rock koncert z več ponovitvami, sledijo današnjim glasbenim trendom in godbo poskušajo približati predvsem še mlajšim generacijam poslušalcev.

 

PIHALNI ORKESTER KD IVAN KAUČIČ LJUTOMER

dirigent: Simon Novak
predsednik: Miroslav Steržaj

 

Vinko Štrucl: SHOW-MUSIC No.1
Robert Sheldon: FOUR WINDS OVERTURE

 

PIHALNI ORKESTER KD IVAN KAUČIČ LJUTOMER

 

Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer je bil ustanovljen leta 1922. V vseh teh letih delovanja se je orkester povezoval s sosednjimi orkestri, ter orkestri v tujini (Kapfenberg, Friedberg, Fulnek itd.). Udeleževal se je tudi revij in tekmovanj pihalnih orkestrov (Gornja Radgona, Ormož itd). Prva zgoščenka pihalnega orkestra Ljutomer je izšla leta 2001. Leta 2004 je orkester na Tekmovanju slovenskih godb v Železnikih v četrti težavnostni stopnji osvojil srebrno plaketo. V letu 2004 je dirigentsko palico prevzel glasbeni učitelj Bojan Zelenjak. Leta 2005 so izvedli več samostojnih koncertov in se udeležili tekmovalne prireditve - Tekmovanje godb v zabavnem programu in osvojili smo zlato plaketo. Konec leta 2008 je dirigentsko palico prevzel Simon Novak. Orkester je v letu 2012 praznoval 90-letnico obstoja in jo zaznamoval z velikim koncertom v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru pod naslovom «Medgeneracijsko povezovanje«. Orkester je v letu 2016 ob 25. letnici samostojne Slovenije zaigral na svečani seji v Državnem zboru Slovenije. Sodelovali pa so tudi v televizijski oddaji Slovenski Pozdrav za RTV Slovenijo. V letu 2016 so godbeniki osvojili zlato plaketo s pohvalo na tekmovanju godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla.

 

GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE

dirigentka: Anita Kiralj
predsednik: Ivan Kovačič

 

Franck Pourcel &Paul Mauriat, prir. Franz Watz: I WILL FOLLOW HIM
Norbert Gälle: BÖHMISCHER TRAUM
Vinko Štrucl: MILMIT

 

GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE

 

V KD Gasilskem pihalnem orkestru igra 52 glasbenikov. Orkester vodi dirigentka Anita Kiralj. Večina mladih članov obiskuje glasbeno šolo, nekaj se jih je tudi šolalo na Srednji glasbeni šoli in na Akademiji za glasbo. Redne vaje potekajo 2x tedensko v Godbenem domu v Ločah. Orkester je zelo aktiven - letno prireja dva samostojna koncerta, srečanje pobratenih pihalnih orkestrov, svojo pesem pa prispeva tudi na krajevnih in občinskih prireditvah ter praznovanjih. Nastopili so tudi  na mednarodnih festivalih v Daruvarju, Trogirju, Santa Suzzani, Prahaticah, Zlinu na Češkem, v Parizu, lani pa so se udeležili festivala v Bolu na Braču. Vsako leto obvezno prebuja ljudi s prvomajskimi budnicami. Glasbeniki tudi razveseljujejo in popestrijo praznovanja svojih domačih in znancev. Z zahtevnejšo literaturo se predstavljajo na območnih revijah pihalnih orkestrov in državnih tekmovanjih. Orkester je v Bukovci na 36. tekmovanju slovenskih godb v 1. težavnostni stopnji osvojil zlato plaketo.

 

 

SKUPNI NASTOPI GODB

Kerenčičev trg, ob 10. uri


PIHALNI ORKESTER ORMOŽ - GLASBENA ŠOLA ORMOŽ

PGD PIHALNA GODBA LOVRENC NA POHORJU

GODBA NA PIHALA SREDIŠČE OB DRAVI

KD PIHALNI ORKESTER PTUJ

PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTILJ- PALOMA

 

Kerenčičev trg, ob 12. uri

DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER SV. ANTON

MESTNI PIHALNI ORKESTER ŠKOFJA LOKA

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER IZOLA

KD MENGEŠKA GODBA

PIHALNI ORKESTER KD IVAN KAUČIČ LJUTOMER

GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE

 

Skupne koračnice:

Vinko Štrucl – Vivat Holermus, dirigent Slavko Petek

Emil Glavnik – Gremo na Štajersko, dirigenta Rado Munda, Mirko Orlač

Drago Lorbek – Slovenci, dirigenta Fredi Simonič in Simon Novak

 

Strokovna komisija:

Boštjan Dimnik

Mitja Dragolič

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si