GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

Rok prijave:

nedelja, 13. januar 2019

 

REGIJSKI TEMATSKI KONCERTI

Termini regijskih tematskih koncertov 2019:

Od Štajerske, Koroške preko Celja do Ptuja: Ptuj, sobota, 16. februar 2019

Pomurje: Ljutomer, sobota, 2. marec 2019

Dolenjska, Bela krajina in Posavje: Semič, sobota, 16. marec 2019

Primorska, Osrednja Slovenija, Gorenjska: Ajdovščina, sobota, 23. marec 2019

 

Državni festival 2019

Državni festival bo v soboto, 11. maja 2019, na Ptuju.

Na državni festival se uvrstijo najboljši udeleženci posameznih regijskih festivalov. Pogoji sodelovanja: K prijavi vabimo vse zasedbe tamburaških in mandolinskih skupin in orkestrov.
V primeru velikega števila prijav na posamezni regijski festival si organizator pridržuje pravico do prilagoditve programa, s krajšanjem programa ali omejitvijo števila nastopajočih skupin in orkestrov. Prednost pri uvrstitvi na festival imajo programi z bolj premišljenimi in domiselnimi idejami.


Program:

Skupina mora na prireditvi predstaviti zanimiv in tematsko zaokrožen program.

Program mora imeti skupni naslov, ki se nanaša na izbrano programsko temo/vsebino ter napisano obrazložitev.

Trajanje programa je časovno omejeno na največ 15 minut.

Obrazložitev programa:

K izbranemu programu napišite komentar v dolžini 10 vrstic. Opišite namen izbora tematike, izbor skladb, notranje povezave med izbranimi skladbami.

Omejitve:

Sodelovanje ne-tamburaško/mandolinskih inštrumentov in sestavov ne sme biti prevladujoče.

Strokovno spremljanje koncertov:

Nastope bosta spremljala dva strokovna spremljevalca. Po končanih nastopih bodo pogovori z vodji skupin.

 

Nagrade in priznanja skupinam:

1. nagrada:

Najboljše ocenjene skupine posameznih regij se bodo udeležile Državnega festivala tamburaških in mandolinskih skupin Slovenije, ki bo potekalo na Ptuju. Direktna prijava na državni festival ni mogoča, saj bodo nanj uvrščene zgolj najboljše skupine posameznih regijskih festivalov.

Dodatne nagrade:

Strokovna selektorja regijskih festivalov lahko podelita po zaključku vseh festivalov nagrado v višini 200,00 € za najbolj vzorno sestavo programa z obrazložitvijo ter njegovo izvedbo.

Nagrade se podelijo na državnem festivalu.


PRIJAVE:

Prijavo izpolnite preko spletne prijavnice na naslednji povezavi:

e-prijava

najpozneje do nedelje, 13. januarja 2019.


Poleg spletne prijavnice posredujte po elektronski pošti daniel.leskovic@jskd.si še naslednje podatke in priloge:

- kratek opis delovanja skupine v preteklih sezonah (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija);

- partiture predlaganih skladb v pdf;

- seznam solistov pri posameznih skladbah;

- kvalitetno fotografijo skupine v resoluciji vsaj 600 kB;

- skico postavitve skupine/orkestra na odru;

- obrazložitev sestave programa v dolžini najmanj deset tipkanih vrstic.

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si

 

 

zloženka

zloženka srečanja (2MB, pdf)