GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

 

6. MEDNARODNO TEKMOVANJA PIHALNIH ORKESTROV V KONCERTNEM PROGRAMU
“IMC 2018”

Jesenice in Kranjska Gora, 18. – 19. maj 2018

Do sedaj je bilo v Sloveniji izpeljanih pet mednarodnih tekmovanj in sicer v Kopru, Velenju in Novem mestu. Na vseh skupaj je sodelovalo 62 pihalnih orkestrov iz 13 držav. Na tekmovanju so kot žirantje sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki: Nikolaj Žličar, Simon Robinson, Reinhold Rogg, Evžen Zamečnik, Tomislav Fačini, Isabelle Ruf-Weber, Alojz Zupan, Siegmund Andraschek, John Stanley, Leon Bly in Trevor J. Ford. Tekmovanje leta 2017 bo potekalo v okviru mednarodnega kulturnega sodelovanja med Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti ter Hrvatskim saborom kulture.

 

UDELEŽBA

Tekmovanje je namenjeno vsem nepoklicnim pihalnim orkestrom iz Slovenije in tujine.

 

PRIJAVA

Prijavite se s pomočjo spletne prijavnice:

e-prijava

 

Poleg prijavnice po e-pošti pošljite še:

- kratek opis (do 15 tipkanih vrstic) delovanja pihalnega orkestra/godbe v pretekli sezoni (koncerti, gostovanja, tekmovanja, snemanja za radio in televizijo, diskografija),
- 1 izvod dobro čitljive partiture skladbe po lastni izbiri,
- 1 izvod dobro čitljive partiture uvodne skladbe za snemalno ekipo (v kolikor jo orkester izvaja)
- 1 razločno fotografijo pihalnega orkestra.

Priloge pošljite na elektronski naslov daniel.leskovic@jskd.si.

Prijavo morate odposlati najpozneje do petka, 9. februarja 2018.

Pisne prijave sprejema organizator v zaprti ovojnici na naslov:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: »IMC 2018«.

 

Izbrani pihalni orkestri bodo ob pisni odločitvi o sprejemu prijave prejeli še račun prijavnine, ki znaša 300,00 € in se v nobenem primeru ne vrača. Račun prijavnine morajo izbrani orkestri plačati do maja 2018.

 

PROGRAM

Tekmovanje bo potekalo na Jesenicah in bo razdeljeno v tri kategorije.

Umetniški svet tekmovanja je izbral naslednji programski del tekmovanja:

Tekmovalni orkester, ki se prijavi v kategorijo A (nižja) izvede:

- OBVEZNO SKLADBO (ena skladba iz seznama):

Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE AND HATE, založba ZSG* -  skladba je napisana za praznovanje obletnice rojstva Bojana Adamiča v letu 2012.

Mario Komazin: INTRADA, FUGA IN PLES, založba HRSK**

Franco Cesarini: GREEK FOLK SONG SUITE, založba Scomegna

 

- SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje (3 ali C), ki je v transkripciji skladbe za simfonični orkester.

- Orkester lahko izvede tudi UVODNO SKLADBO, ki ni obvezna in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša od 3 minut),

Celoten tekmovalni nastop ne sme trajati več kot 30 minut.

 

Tekmovalni orkester, ki se prijavi v kategorijo B izvede:

- OBVEZNO SKLADBO (ena skladba iz seznama):

Tomaž Habe: ZGODBE IZ POD PECE, založba ZSG*

Tonći Ćićerić: MORLAČKI PLES, založba HRSK**

John Barnes Chance: VARIATIONS ON COREAN FOLK SONG, založba Boosey & Hawkes

- SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje (4 ali D), ki je v transkripciji skladbe za simfonični orkester.

- Orkester lahko izvede tudi UVODNO SKLADBO, ki ni obvezna in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša od 3 minut),

Celoten tekmovalni nastop ne sme trajati več kot 40 minut.

 

Tekmovalni orkester, ki se prijavi v kategorijo C (višja) izvede:

- OBVEZNO SKLADBO (ena skladba iz seznama):

Jani Golob, prir. Mitja Dragolič: SLOVENSKA RAPSODIJA, založba DSS***

Mladen Tarbuk: HRVATSKA SUITA, založba orkestra hrvaške vojske

Johan de Meij: EXTREME BEETHOVEN, založba Amstel Music

  

- SKLADBO PO LASTNI IZBIRI, primerne težavnostne stopnje (5,6 ali E,F), ki je v transkripciji skladbe za simfonični orkester.

- Orkester lahko izvede tudi UVODNO SKLADBO, ki ni obvezna in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša od 3 minut),

Celoten tekmovalni nastop ne sme trajati več kot 50 minut.

 

*ZSG – Zveza slovenskih godb

**HRSK – Hrvatski sabor kulture

***DSS – Društvo slovenskih skladateljev

 

ŽIRIJA IN NAGRADE

Nastope orkestrov bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Vsak član žirije na podlagi elementov ocenjevanja (intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre, dinamika in fraziranje ter umetniški vtis koncertnega nastopa) številčno in opisno oceni pihalni orkester.

Plakete bodo razdeljene po naslednjem merilu (velja za vse tri kategorije):

- zlata plaketa s pohvalo nad 90% točk

- zlata plaketa nad 85% točk

- srebrna plaketa nad 80% točk

- bronasta plaketa nad 75% točk

- priznanje za sodelovanje do 75% točk

Žirija lahko podeli še dodatne, posebne, nagrade, v vseh kategorijah, vendar mora pihalni orkester obenem dobiti vsaj 90% točk.

Odločitve strokovne žirije so dokončne in nepreklicne.

Ocene (plakete) pihalnih orkestrov brez točk in dodatnih nagrad bodo objavljene najpozneje dve uri po vsaki tekmovalni kategoriji.

Po končani prireditvi in ob zaključni razglasitvi rezultatov bo pihalni orkester prejel originalno pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Potek in izvedbo samega tekmovanja podrobneje določa poslovnik tekmovanja, ki je na voljo pri organizatorju.

Izbrane pihalne orkestre vljudno prosimo, da svojo morebitno odpoved tekmovanja sporočijo najpozneje do 1. aprila 2018.

Umetniški svet (Mitja Dragolič, Josip Kapović in Gašper Salobir) mora biti seznanjen s spremembami v sestavi posameznega pihalnega orkestra ali tekmovalnega programa najmanj 1 dan pred tekmovanjem. O spremembah obvesti predsednika tekmovalne žirije.

Organizacijski odbor bo na odru zagotovil tolkala in dodatne inštrumente, ki so zapisani v obveznih skladbah tekmovanja.  

Za orkestre, ki bi želeli prespati v okolici kraja tekmovanja, je organizacijski odbor pripravil nekaj finančno ugodnih ponudb. Stroške prevoza, nastanitve in prehrane krijejo orkestri sami. Prav tako je v času tekmovanja mogoče naročiti prehrano.

Orkestri, ki bodo rezervirali prenočišče bodo v času bivanja imeli možnost pridobiti na uporabo prostor za izpeljavo vaj.

Orkestri, ki bi želeli v času tekmovanja imeti dodatne koncerte oziroma izlete, se naj za izvedbo le teh obrnejo na organizatorja.

Organizacijski in umetniški svet si, da zagotovita pozitivne učinke tekmovanja, pridržujeta pravico do sprememb.

Če sodelujočih pihalnih orkestrov v posamezni kategoriji ni dovolj, lahko organizatorji to kategorijo ukinejo.

Organizatorji niso odgovorni za morebitne nesreče, izgube, kraje ali poškodbe oseb in predmetov med tekmovanjem.

Organizator tekmovanja lahko tonsko in slikovno snema in prenaša tekmovanje ter posnetke uporabi za promocijske namene brez kakršnekoli obveznosti. Pihalni orkester s prijavo soglaša, da se lahko njegovi posnetki s tekmovanja javno predvajajo.

Uradni jeziki tekmovanja so slovenščina, hrvaščina in angleščina. Pritožbe glede razpisa in pravil se predložijo v enem izmed uradnih jezikov organizatorju.

 

POMEMBNI DATUMI:

Rok prijave:
petek, 9. februar 2018

Plačilo prijavnine:
Pihalni orkestri bodo v mesecu aprilu 2018 prejeli predračun za plačilo prijavnine v znesku 300 €, ki mora biti plačana do maja 2018.

Partiture in seznami:
nedelja, 1. april 2018 - zadnji rok za morebitno odpoved in rok za dopolnitev gradiv

 

Kontaktni naslov:

Tekmovanje „IMC 2018“

JSKD
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel.: (01) 24 10 532
faks.: (01) 24 10 536
e-pošta: tekmovanje@jskd.si, domača stran: www.jskd.si, http://www.imc-slovenija.si/

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si