GLASBA/INSTRUMENTALNA GLASBA

 

JSKD Območna izpostava TREBNJE
ter
Zveza kulturnih društev Trebnje

RAZPISUJEJO NATEČAJ ZA NASTOP NA

22. mednarodnem festivalu ustnih harmonik
»(ah), TE ORGLICE« v Mokronogu

 

KJE:    Na spletu
KDAJ: Sobota, 27. februarja 2021
PRIJAVE:    Do petka, 29. januarja 2021 (kasnejših prijav ne bomo upoštevali)

Spletna prijava na naslednji povezavi

prijavnica

VODSTVO FESTIVALA:

Stane Peček (vodja festivala),

Vladimir Hrovat in Tatjana Mihelčič Gregorčič (umetniško vodstvo),

Joži Sinur (organizacijsko vodstvo)

Zaradi epidemije novega koronavirusa se 22. Mednarodni festival ustnih harmonik »(ah), TE ORGLICE« seli na svetovni splet. Tekmovalnih nastopov z ocenjevanjem strokovne komisije tokrat ne bo, bodo pa vsi prijavljeni prejeli priznanja za sodelovanje. Spletni festival se bo odvijal na SLOVENSKI DAN ORGLIC / USTNIH HARMONIK, zadnjo soboto v februarju.

POTEK SPLETNEGA FESTIVALA:

POSNETKI SODELUJOČIH ORGLIČARJEV

Posnetke nastopov vseh orgličarjev (solistov in skupin), ki se bodo odzvali na razpis, bomo objavili na facebook strani JSKD OI Trebnje. Vodstvo festivala si pridržuje pravico pripraviti spored predvajanja posameznih nastopov.

SPLETNI VEČERNI KONCERT ob 18. uri

Med vsemi prispelimi posnetki nastopov bo strokovna komisija izbrala največ deset (10) nastopov, ki bodo vključeni v večerni spletni koncert, ki se bo prav tako na facebook strani JSKD OI Trebnje predvajal zadnjo soboto v februarju.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

Vsi, ki bodo sodelovali na spletnem festivalu, skupaj s prijavnico pošljejo video posnetek svojega nastopa (solisti in skupine).

Prijavljeni bodo na festivalu sodelovali s samo eno skladbo.

Oblika videoposnetkov:

Video posnetek nastopa je lahko dolg največ tri (3) minute.

Posredovani videoposnetek naj bo neobdelan in nemontiran.

Videoposnetek naj bo posnet z uporabo ležeče usmerjenosti.

Videoposnetki, ki bodo presegli predpisano dolžino oz. ne bodo upoštevali razpisanih pogojev, ne bodo uvrščeni v osrednji spletni koncert.

Videoposnetek nastopa sodelujoči skupaj s prijavnico posredujejo na JSKD Območno izpostavo Trebnje (elektronsko ali po pošti), in sicer najkasneje do petka, 29. januarja 2021.

KOTIZACIJA:

Kotizacije za sodelovanje na 22. Mednarodnem festivalu ustnih harmonik »(ah), TE ORGLICE« ne bo.

NAMEN FESTIVALA:

- približati glasbilo čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kakor tudi manj znane in neznane izvajalce na tem glasbilu,

- dvigniti raven igranja,

- utreti pot glasbilu v izobraževalni sistem.

VSEBINA PRIJAVE:

- ime in priimek ustnega harmonikarja/orgličarja oz. ime skupine in vodje skupine,

- natančen naslov kontaktne osebe (poštni in elektronski naslov ter telefonski kontakt),

- imena in priimki ostalih članov zasedbe in glasbil, ki jih igrajo,

- spored posnetka: naslov pesmi oz. sklade in njihov avtor/prireditelj,

- kratka predstavitev (do 10 vrstic), ki jo bomo uporabili za najavo posnetka.

Prijavitelji odgovarjajo za točnost podatkov o avtorstvu skladb.

Nastopajoči dovoljujejo javno predvajanje njihovih posnetkov nastopov.

Organizator se obvezuje pripraviti ustrezne pogoje za predvajanje posnetkov nastopov. Vsi sodelujoči bodo prejeli priznanja.

Prijazno vabljeni.

Vodstvo festivala

Dodatne informacije

JSKD Območna izpostava Trebnje,
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje;
e-pošta: oi.trebnje@jskd.si;
tel.: 07 348 12 50, 031 472 919

 

 

 

 

 

prijavnica