PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

22. SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE NAŠA PESEM 2012
Maribor, 21. in 22. april 2012

 


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Območna izpostava Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja,

Mestna občina Maribor, Zveza kulturnih društev Slovenije

razpisujejo

22. SLOVENSKO ZBOROVSKO TEKMOVANJE NAŠA PESEM 2012

22. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2012 bo 21. in 22. aprila 2012 v Mariboru. Udeležijo se ga lahko zasedbe iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na tekmovanju bo lahko sodelovalo največ 6 malih pevskih skupin (od 4 do 11 pevcev)* in 26 odraslih zborov v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevk in/ali pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje pa so lahko poklicni glasbeniki.

*Male pevske skupine se lahko prijavijo le, če so jih k temu povabili na regijskih tekmovanjih 2011. Če bo urnik tekmovanja zelo natrpan, bodo nastopile v petek, 20. aprila 2012, zvečer.

SPORED

Spored mora obsegati:
– izvirno skladbo slovenskega skladatelja, napisano od leta 1990 do zdaj;
– izvirno skladbo slovenskega skladatelja, rojenega pred letom 1925, ali priredbo slovenske ljudske pesmi;
– motet (pretežno polifon, najmanj štiriglasen), skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1700;
– skladbo po lastni izbiri.

Minutaža:
Trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 16 minut čiste glasbe.

Instrumentalna spremljava:
Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.

Solistični deli:
Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.


ŽIRIJA

Nastope zborov in skupin bo ocenjevala petčlanska žirija, sestavljena iz treh domačih in dveh tujih članov. Dobitniki osvojenih plaket bodo objavljeni po koncu posamezne kategorije, preostali rezultati in posebna priznanja pa na sklepni prireditvi.


PRIZNANJA IN NAGRADE

Priznanja Naše pesmi 2012 bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:
–    za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato plaketo Naše pesmi 2012;
–    za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno plaketo Naše pesmi 2012;
–    za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto plaketo Naše pesmi 2012;
–    zbor, ki bo dobil manj kot 70 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na tekmovanju.

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:

  •  priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino;
  •  priznanje za najboljšo izvedbo moteta skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1700;
  •  priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju;
  •  priznanje za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do zdaj;
  •  priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi;
  • – priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1990 do zdaj;
  •  priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda;
  •  priznanje za najboljšega zborovodjo;
  •  priznanje za obetavnega zborovodjo;
  •  priznanje za najboljši zbor, ki je prvič na tekmovanju.

Denarne nagrade zborom

1. nagrada v znesku 1800 €, ki jo dobi zbor z največjim številom točk;
2. nagrada v znesku 1500 €, ki jo dobi zbor z drugim največjim številom točk;
3. nagrada v znesku 1200 €, ki jo dobi zbor s tretjim največjim številom točk.
Če dobi več zborov enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i).

500 € za najvišje uvrščeno zasedbo, ki bo prvič nastopila na Naši pesmi;
500 € za najboljši ženski zbor, najboljši moški zbor in najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega debitanta;
400 € za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1990 do zdaj;
400 € za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi, če je ta bila napisana od leta 2002 do zdaj oz. je noviteta.

Denarna nagrada zborovodji

400 € za strokovno izpopolnjevanje perspektivnemu zborovodji po izboru žirije.

Nagrada Glasbene matice Ljubljana

Organizacija koncerta enega od zlatih zborov v Ljubljani.


PRIJAVA

Rok prijave: Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Na ovojnico pripišite še: Naša pesem 2012. Prijavo morate odposlati najpozneje do petka, 9. decembra 2011 (poštni žig).

Vsebovati mora prijavnico in naslednje priloge:
–    CD z zvočnim posnetkom treh skladb (iz različnih glasbenih obdobij!), ki je nastal od 1. januarja 2011 do prijave (lahko je tudi delovni posnetek z vaje). Posnetek mora biti uporaben na avdionapravi in ne samo na računalniku!
–    Koncertni list letnega koncerta v sezoni 2010/2011.
–    Gradivo za predstavitev zbora (kratko zgodovino delovanja zbora od ustanovitve do zdaj – od osem do deset tipkanih vrstic – pošljite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si. Prekratke ali preobsežne tekste vam bomo vrnili v ponovno obdelavo!)
–    Izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda.
–    Sprejeti zbori bodo morali pozneje poslati šest izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja. Fotokopije so dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu!

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. Poslušal bo posnetke in nato izbral zasedbe, ki bodo lahko sodelovale na 22. tekmovanju Naša pesem 2012.

Prijavljenim bomo do ponedeljka, 19. decembra 2011, poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Sprejete zasedbe prosimo, da svojo morebitno odpoved sodelovanja sporočijo najpozneje do petka, 17. februarja 2012.


PRIJAVNINA

Izbranim zborom bomo izdali predračun za plačilo prijavnine, ki je 90 €. Rok plačila bo naveden na položnici. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, organizator prijave ne bo upošteval, plačane prijavnine pa ne bo vračal v nobenem primeru.


RAZNO

Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 22. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2012.

Predsednik organizacijskega odbora
Franc Kangler,   
župan Mestne občine Maribor