PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA

 

 

ZBOROVSTVO

 

Biografski podatki avtorjev slovenskih umetnih skladb in priredb ljudskih pesmi

Priimek Ime Biografski podatki
Ačko France (1904 - 1974)
Adamič Bojan (1912 - 1995)
Adamič Emil (1877 - 1936)
Adamič Karlo (1887 - 1945)
Ajdič Alojz 1939 -
Aljaž Jakob (1845 - 1927)
Apih Milan (1906 - 1992)
Arnič Blaž (1901 - 1970)
Arnič-Lemež Blaženka 1947 -
Artač Hanzi 1951 -
Avsec Vitja 1970 -
Avsenik Slavko (1929 - 2015)
Bajuk Marko (1882 - 1960)
Bavdek Dušan 1971 -
Bajželj Tomaž 1979 -
Belar Leopold Lavoslav (1828 - 1899)
Bec Tine 1993 -
Beovič David 1977 -
Beran Emerik (1868 - 1940)
Bernard Filip (1896 - 1984)
Bervar Karel (1864 - 1956)
Bibianko Evgen 1990 -
Bitenc Janez (1925 - 2005)
Bohorič Adam (1520 - 1598)
Bole Janez (1919 - 2007)
Boštjančič Karel (1915 - 2003)
Božič Darijan (1933 - 2018)
Bratuž Lojze - Sočenko (1902 - 1937)
Bravničar Matija (1897 - 1977)
Bučar Danilo (1896 - 1971)
Buh Neža 1982 -
Cergol Iztok 1982 -
Cigan France (1908 - 1971)
Ciglič Zvonimir (1921 - 2006)
Cipci Kruno (1930 - 2002)
Cvek Leopold (1814 - 1896)
Cvetko Ciril (1920 - 1999)
Cvetko Dragotin (1911 - 1993)
Čamernik Gabrijel (1923 - 1994)
Čerin Josip (1867 - 1951)
Černe Anej 1994 -
Čopi Ambrož 1973 -
Čopi Žiga 2002 -
Dalmatin Jurij (okr. 1547 - 1589)
Danev Adi (1933 - 2021)
Danev Danilo (1915 - 1988)
Dekleva Igor 1933 -
Delak Franjo Ivan (1896 - 1972)
Dev Oskar (1868 - 1932)
Dolar Janez Krstnik (1620 - 1673)
Dolenc Pavel 1968 -
Dovč Janez 1980 -
Dovič Marijan 1974 -
Druzovič Hinko (1873 - 1959)
Fabiani Viktor (1918 - 1980)
Fajgelj Danilo (1840 - 1908)
Feguš Maksimilijan 1948 -
Ferjančič Fran (1867 - 1943)
Fili Vinko (1879 - 1948)
Filippi Sandro 1958 -
Fleišman Jurij (1818 - 1874)
Florjanc Ivan 1950 -
Foerster Anton (1837 - 1926)
Forte Nana 1981 -
Gabrijelčič Marijan (1940 - 1998)
Gallus Iacobus (1550 - 1591)
Gašperič Egi(dij) 1936 -
Gerbič Fran (1840 - 1917)
Glavina Bojan 1961 -
Glavnik Emil (1936 - 2019)
Gobec Radovan (1909 - 1995)
Golob Jani 1948 -
Golob Rok 1975 -
Golob Vlado (1914 - 1986)
Gonza Gustav (1909 - 1981)
Goršič Matevž 1966 -
Grbec Ivan (1889 - 1966)
Gregorc Janko (1905 - 1989)
Gregorc Jože (1914 - 2003)
Gregorc Jurij (1916 - 1985)
Groebming Adolf (1891 - 1969)
Gruber Katja 1966 -
Grum Danijel (1909 - 1990)
Gržinčič Jerko (1905 - 1985)
Habbe Bogdan (1927 - 1985)
Habe Tomaž 1947 -
Hajdrih Anton (1842 - 1878)
Hašnik Josip (1811 - 1883)
Hladnik Ignacij (1865 - 1932)
Hochreiter Emil (1871 - 1938)
Hodak Igor 1967 -
Horvat Lovro (1863 - 1938)
Horvat Stanko (1930 - 2006)
Hribar Angelik (1843 - 1907)
Hrovat Vladimir 1947 -
Hrovatin Radoslav (1908 - 1978)
Hubad Matej (1866 - 1937)
Hubad Samo (1917 - 2006)
Hudovernik Ludvik (1859 - 1901)
Ipavec Avgust (1940 - 2023)
Ipavec Benjamin (1829 - 1908)
Ipavec Gustav (1831 - 1908)
Ipavec Josip (1873 - 1921)
Ivačič Samo 1974 -
Jašovec Uršula 1986 -
Jenko Davorin (1835 - 1914)
Jeraj Karel (1874 - 1951)
Jereb Gašper 1985 -
Jereb Peter (1868 - 1951)
Jericijo Stanko (1928 - 2007)
Jerina Jaka 1987 -
Jezovšek Janko 1945 -
Jež - Brezavšček Brina 1957 -
Jež Jakob (1928 - 2022)
Jobst Anton (1894 - 1981)
Juvanec Ferdo st. (1872 - 1941)
Juvanec Ferdo ml. (1908 - 1978)
Kač Matjaž 1964 -
Kalan Pavle (1929 - 2005)
Kančnik Andrej (1775 - 1841)
Kastelic Matej 1994 -
Kavčič Matej 1980 -
Kernjak Miro (1926 - 2009)
Kernjak Pavle (1899 - 1979)
Kimovec Franc (Fran) (1878 - 1964)
Klančič Jani 1993 -
Klemenčič Blaž 1986 -
Klemenčič Jože (1892 - 1969)
Kocijančič Josip (1849 - 1878)
Kogoj Marij (1892 - 1956)
Kokol Miro 1937 -
Kokošar Radovan (1966 - 2019)
Komel Emil (1875 - 1960)
Kopač Peter 1949 -
Kopecky Ivo 1947 -
Koporc Srečko (1900 - 1965)
Korošec Drago (1911 - 1991)
Korošec Marijan 1939 -
Korun Fran (1868 - 1935)
Kosi Anton (1864 - 1945)
Kovačič Jožko (1946 - 2020)
Kozina Marjan (1907 - 1966)
Kozina Pavel (1878 - 1945)
Krajnc Albin (1929 - 2007)
Kranjčan Lojze 1961 -
Kramolc Luka (1892 - 1974)
Krečič Matija 1988 -
Krek Gojmir (1875 - 1942)
Krek Uroš (1922 - 2008)
Krek Vinko (1874 - 1914)
Kren Ciril (1921 - 2007)
Kropivšek Anton 1958 -
Kuhar Janez (1911 - 1997)
Kumar Aldo 1954 -
Kumar Srečko (1888 - 1954)
Kuret Stojan 1957 -
Kušar Tadej 1975 -
Laharnar Janez (1866 - 1945)
Lajovic Aleksander (1920 - 2011)
Lajovic Anton (1878 - 1960)
Lajovic Uroš 1944 -
Lavrenčič Hilarij 1962 -
Lavrin Anton (1908 - 1965)
Lavtižar Josip (1851 - 1943)
Leban Avgust Armin (1847 - 1879)
Leban Janko (1855 - 1932)
Lebič Lojze 1934 -
Leder (Lesičjak) Franc (1833 - 1908)
Leharnar Ivan (1866 - 1945)
Lesjak Borut (1931 - 1995)
Leskovar Jože 1934 -
Leskovic Bogo (1909 - 1995)
Linhart Anton Tomaž (1756 - 1795)
Lipar Peter (1912 - 1980)
Lipovšek Marijan (1910 - 1995)
Lo Nigro Walter 1966 -
Logar Engelbert 1959 -
Lorbek Drago (1904 - 1987)
Lovec Vladimir (1922 - 1992)
Luževič Franjo (1903 - 1981)
Majar Ziljski Matija (1809 - 1892)
Majcen Igor 1952 -
Makor Andrej 1987 -
Malavašič Primož 1975 -
Malič Stane (1904 - 1984)
Mantuani Josip (1860 - 1933)
Marolt Fran (1865 - 1945)
Marolt France (1891 - 1951)
Marolt Svetozar-Špik (1919 - 1944)
Mašek Gašpar (1794 - 1873)
Mašek Kamilo (1831 - 1859)
Maurer Barbara 1982 -
Mauri Štefan 1931 -
Mav Alojzij (1898 - 1977)
Merku Pavle (1927 - 2014)
Mihelčič Alojzij (1880 - 1975)
Mihelčič Pavel 1937 -
Mihelčič Slavko (1912 - 2000)
Mihelčič Viktor (1913 -2010)
Mihelič Silvester (1905 - 1981)
Mihevc Jurij (1805 - 1882)
Mihevc Marko 1957 -
Milisavljevič Lajko (1943 - 2002)
Mirk Vasilij (1884 - 1962)
Misson Andrej 1960 -
Mlakar Klara 1999 -
Močan Vladimir (1904 - 1984)
Močnik Damijan 1967 -
Močnik Irma 1970 -
Močnik Janez (1936 - 2016)-
Nagele Anton (1911 - 1992)
Nedvěd Anton (1829 - 1896)
Novak Janez Krstnik (1756 - 1833)
Ocvirk Ivan (1883 - 1950)
Oblak - Parker Jerica 1966 -
Oraže Eduard 1971 -
Orel Rihard (1881 - 1966)
Osterc Slavko (1895 - 1941)
Ota Ignacij (1931 - 2001)
Ovsenik/Avsenik Vinko (1928 - 2017)
Pahor Karol (1896 - 1974)
Parma Viktor (1858 - 1924)
Pavčič Josip (1870 - 1949)
Pešl Rudi (1916 - 1945)
Pinto Lo Federica 1997 -
Pirnat Stanko (1859 - 1899)
Pirnik Makso (1902 - 1993)
Plavec Gabriel (? - 1642)
Polič Mirko (1890 - 1951)
Pompe Urška 1969 -
Potočnik Blaž (1799 - 1872)
Potočnik Milan (1936 - 2004)
Pregelj Ciril (1887 - 1966)
Prek Stanko (1915 - 1999)
Prelovec Zorko (1887 - 1939)
Premrl Stanko (1880 - 1965)
Privšek Jože (1937 - 1998)
Prus Mojca 1982 -
Pucihar Blaž 1977 -
Pucihar Jaka 1976 -
Pustinek Rakar Katarina 1979 -
Quaggiato Patrick 1983 -
Ramovš Primož (1921 - 1999)
Rasberger Pavel (1882 - 1967)
Rakar Bernarda 1969 -
Ravnik Anton (1895 - 1989)
Ravnik Janko (1891 - 1982)
Reichenberg Mitja 1961 -
Rihar Gregor (1796 - 1863)
Rijavec Ivan (1905 - 1980)
Rijavec Monika 1973 -
Ripšl Dragotin (1820 - 1887)
Robežnik Jure (1933 - 2022)
Rojko Blaž 1965 -
Rojko Uroš 1954 -
Romih Matic 1996 -
Rožanc Mihael (1885 - 1971)
Rustja Miran 1957 -
Sachs Alojzij (1869 - 1910)
Sattner Hugolin (1851 - 1934)
Savin Risto (Friderik Širca) (1859 - 1948)
Schwab Anton (1868 - 1938)
Sepe Mojmir (1930 - 2020)
Simoniti Rado (1914 - 1981)
Slakan Tilen 1993 -
Slatkonja Jurij (1456 - 1522)
Slomšek Anton Martin (1800 - 1862)
Sojar-Voglar Črt 1976 -
Solovera Roje Aljoša 1963 -
Srebotnjak Alojz (1931 - 2010)
Stanič Žiga 1973 -
Stegnar Srečko (1842 - 1915)
Strajnar Aleš 1947 -
Strajnar Julijan 1936 -
Strmčnik Maks (Maksimiljan) 1948 -
Strmole Blaž 1988 -
Strnad Krištof 1999 -
Svete Tomaž 1956 -
Svetek Anton (1875 - 1919)
Svetel Heribert (1895 - 1962)
Šaljič Podešva Bojana 1978 -
Šantel Saša (1883 - 1945)
Šavli Peter 1961 -
Šček Breda (Frida) (1893 - 1968)
Šček Ivan (1925 - 1972)
Šenk Nina 1982 -
Šijanec Drago (1907 - 1986)
Šijanec Marjan 1950 -
Šivic Pavel (1908 - 1995)
Škerjanc Lucijan Marija (1900 - 1973)
Škerl Danijel (Dane) (1931 - 2002)
Škoberne Milko (1910 - 1981)
Šonc Viktor (1877 - 1964)
Štritof Niko (1890 - 1944)
Štuhec Igor 1932 -
Šturm Franc (1912 - 1943)
Šuklar L. Slavko 1952 -
Šurbek Milivoj 1942 -
Švara Danilo (1902 - 1981)
Švikaršič Zdravko (1885 - 1986)
Tement Daniel 1969 -
Tetičkovič Žan 1991 -
Tibaut Andrej 1980 -</td>
Toman Josipina Turnograjska (1833 - 1854?)
Tomc Matija (1899 - 1986)
Tovornik Peter 1993 -
Traven Janez (1781 - 1847)
Triler Jan 2003 -
Trošt Jože 1940 -
Trubar Primož (1508 - 1586)
Turel Bor 1954 -
Tušar Ajda 2000 -
Ukmar Vilko (1905 - 1991)
Ulaga Emil (1911 - 2000)
Valenta Vojteh (1842 - 1891)
Vasle Martin 2002 -
Vauda Zlatan (1923 - 2010)
Vavken Andrej (1838 - 1898)
Venturini Fran (1882 - 1952)
Vilhar Miroslav (1818 - 1871)
Vilhar-Kalski Fran (1852 - 1928)
Vodopivec Aleksander 1934 -
Vodopivec Marjan (1920 - 1977)
Vodopivec Vinko (1878 - 1952)
Vodušek Valens (1912 - 1989)
Voglar Mira 1935 -
Vogrič Hrabroslav Otmar (1873 - 1932)
Volarič Hrabroslav (1863 - 1895)
Vovk Samo 1989 -
Vrabec Ubald (1905 - 1992)
Vračko Anton (1909 - 1994)
Vremšak Boris 1964 -
Vremšak Ciril (1900 - 1968)
Vremšak Samo (1930 - 2004)
Vrhunc Larisa 1967 -
Vulc Tadeja 1978 -
Weingerl Albin (1923 -2010)
Wolf Hugo (1860 - 1903)
Zepič Ludvik (1887 - 1971)
Zupan Jakob (1734 - 1810)
Zupančič Brina 1953 -
Žalik Tjaša 1987 -
Žebrè Dimitrij (1912 - 1970)
Železnik Martin (1891 - 1962)
Žganec Vinko (1890 - 1976)
Žgur Dečo 1938 -
Žirovnik Janko (1855 - 1946)
Žitnik Remic Jasna 1980 -
Žuraj Tone 1942 -
Žuraj Vito 1979 -