SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2016/17

Naziv seminarja:

 

LUTKOVNA ŠOLA – ANIMACIJA II.

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana, Cepetka, Cankarjeva 5

Termini:

 

12. november – december 2016

Mentor:

 

Brane Vižintin

Cena:

 

 

220,00 EUR (z DDV)

 

Rok prijave:
 

7. november 2016 oz. do zapolnitve mest.

 

animacija 2

 

Lutkovna šola je namenjena vsem mentorjem, režiserjem in animatorjem otroških in odraslih lutkovnih skupin. Zasnovana je kot serija zaporednih sobotnih terminov, v katerih bodo udeleženci spoznali različne lutkovne tehnike, njihove zakonitosti, možnost uporabe ter načine animacije. Šola je namenjena vsem, ki so obiskovali začetno Lutkovno šolo – Animacija oz. imajo že osvojena osnovna znanja s področja lutkovne animacije.

 

Nadaljevalna šola bo nadgradila znanja animacije, dosežene v prvem delu šole. Animacijske tehnike bomo nadgradili z interpretacijo in ustvarili konkretno lutkovno predstavo. Udeleženci bodo z že narejenimi lutkami (različne lutkovne tehnike) in na dani tekst oblikovali lik in ustvarili posamezne prizore lutkovne predstave. Tako se bomo srečali z vsemi fazami, potrebnimi za gradnjo lika in predstave, od dramaturške razčlembe lika, vajami za govorno tehniko pa do mizanscene in seveda glavno – animacije.

Raziskovali bomo lik v različnih situacijah. Narejen lutkovni lik bomo skušali interpretirati tudi v drugih lutkovnih tehnikah, pri čemer bomo sledili prvotni interpretaciji. Tako bomo spoznavali različne možnosti in omejitve posameznih lutkovnih tehnik, kar nam bo omogočalo izbiro primernih lutkovnih tehnik za posamezno predstavo pri našem nadaljnjem delu.

Šola se bo zaključila z izdelanimi prizori lutkovne predstave.

V okviru šole si bomo ogledali tudi zaodrje Lutkovnega gledališča Ljubljana, njegove studije in delavnice, most za igranje marionet na dolgi navezavi, ipd., poseben čas pa bomo namenili tudi problemom, na katere bodo udeleženci naleteli pri predstavah v svojih skupinah in tudi razvijanju njihovih idej in konceptov za bodoče lutkovne predstave.

 

O MENTORJU

 

 

 

Brane Vižintin je nedvomno eden najvidnejših slovenskih lutkarjev. V 90-ih letih je bil član in soustanovitelj štirih popolnoma različnih neinstitucionalnih poklicnih lutkovnih gledališč, ki so pustila velik pečat slovenskemu lutkarstvu, ter obenem tudi dvignila nivo ter zahtevnost lutkovnih predstav za odrasle, še posebej pa animacije (Freyer teater Edija Majarona, KONJ gledališče lutk Jana Zakonjška in Silvana Omerzuja , Gruppa Ultra kot prvo alternativno lutkovno gledališče in Zoom teater Jožeta Zajca s predstavami za najmlajše). V tem času je raziskoval tudi vlogo lutke v vzgojne in terapevtske namene. Od leta 1999 je redno zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer je  kot nosilec programa oblikoval preko 25 glavnih in brezštevilne stranske vloge. Kot svetovalec za animacijo ali kot igralec-animator sodeluje tudi v drugih gledališčih, filmu, lutkovnih, radijskih oddajah, sinhronizaciji risank, itd. Med leti 2005 in 2011 je predaval lutkovno animacijo na Umetniški univerzi v Osijeku, od leta 2011 pa je predavatelj na ljubljanski AGRFT.

 

 

POTEK IN TRAJANJE ŠOLE

Lutkovna šola bo potekala osem zaporednih sobot, od 12. novembra do decembra 2016, od 10. do 17. ure, v dvorani Cepetka na Cankarjevi ulici 5, Ljubljana.


 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO

Rok prijave je 7. november 2016 oz. do zapolnitve mest

 

Elektronsko prijavo:


sprejemamo do zaključka prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest.


Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun (in položnico). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!


V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

 

CENA

Cena lutkovne šole za vseh 8 terminov je 220,00 EUR (z DDV). Kotizacijo je možno poravnati v dveh mesečnih obrokih po 110 EUR (označite na prijavnici).

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si