SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2016/17

Naziv seminarja:

 

MALA ŠOLA KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Kraj izvedbe:

 

Hiše otrok in umetnosti, Miklošičeva 28, Ljubljana

Termini:

 

oktober 2016 - januar 2017

Mentorji:

 

mag. Igor Cvetko, doc. Jelena Sitar, Jerca Cvetko

Cena:

 

120,00 EUR + DDV (celotna šola)
20,00 EUR + DDV (za posamezni termin
)

Rok prijave:
 

20. oktober 2016

 

Po zelo odmevnem seminarju v pretekli sezoni bomo v organizaciji Hiše otrok in umetnosti, Gledališča Zapik in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti tudi v šolskem letu 2016/17 izvedli Malo šolo kamišibaj gledališča.

 

Mala šola kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Mala šola kamišibaja zajema šest srečanj v dveh sklopih z naslednjimi vsebinami:


1. del (2016)

- Zgodovina kamišibaja in njegov položaj v svetu in v Sloveniji danes

- Estetika kamišibaj gledališča, njegove zvrsti in žanri

- Kamišibaj kot sintetična umetniška forma in funkcija posameznih umetniških zvrsti ter njihovih medsebojnih odnosov (likovne, literarne, filmske, gledališke, pripovedne)

- Proces nastajanja kamišibaj predstave: poglavitne faze in ustvarjalni izzivi v vsaki od njih

- Koncept in zasnova izdelave kamišibaj zgodb seminaristov

- Začetek izdelave lastnih kamišibaj map

               
 2. del (2017)

- Predstavitev dokončanih kamišibaj map udeležencev

- Načrtovanje nastopa ob kamišibaju

- Kamišibaj predstava: sozvočje različnih umetnosti

- Kamišibaj: gibanje zgodbe med risbo, pripovedovalcem in občinstvom

- Izvajanje kamišibaj predstave: med pravili in osebnim pristopom izvajalca Kyokan

- Nastopi udeležencev z avtorskimi kamišibaji in analitični pogovor

- Aplikativne možnosti kamišibaja (umetnost, vzgoja, terapija)

Mala šola kamišibaja je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi z javno produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.


Seminar smo razdelili na šest srečanj (prvi del - jeseni 2016 in drugi del - pozimi 2017) po 5 šolskih ur z naslednjimi temami:

- Predavanja, demonstracije ter izbor zgodb za avtorske kamišibaje udeležencev

- Delo na lastnih projektih (določitev žanra, analiza zgodbe, izbor ključnih dogodkov …)

- Likovna zasnova predstave, kadriranje, montaža

- Postavitev celovitega modela kamišibaj predstave.

- Izvedba predstave kamišibaj gledališča: interpretacija besedila, menjavanje prizorov /kdaj, kje in kako/, mesto in pomen slike v odru, pomen montaže pri kamišibaju, so-odnosi: izvajalec – risba – gledalec in pojem kyokana.

- Zaključni nastop udeležencev in analiza prezentacij

- Pogled naprej.

 

Malo šolo kamišibaj gledališča izvajajo člani Gledališča Zapik in Ateljeja Slikovedke.


O mentorjih:


doc. Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Nekdanja svetovalka za gledališko in lutkovno dejavnost pri ZKOS. Deluje kot samostojna kulturna delavka, predvsem kot režiserka ali avtorica. Ustvarila je že več kot 30 lutkovnih predstav. Je vodja lutkovne skupine ZAPIK (predstave: Mezinček, Prstne igre, Mojca Pokrajculja itd.) Hkrati je tudi dolgoletna mednarodno priznana mentorica, vodja delavnic in pedagoginja. V okviru sodelovanja s Skladom je delovala predvsem kot oblikovalka programov različnih medobmočnih in državnih lutkovnih srečanj ter kot predavateljica na delavnicah. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Gledališče in lutke v razredu, Lutke, drama in mediji ter Osnove gledališke pedagogike.


mag. Igor Cvetko je glasbenik, muzikolog, lutkar in ilustrator. Po diplomi je nekaj let poučeval kemijo in glasbeno vzgojo, nakar se je 1982 zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer je raziskoval je vokalno in inštrumentalno glasbeno tradicijo. Med letoma 1990 in 2000 je predaval etnomuzikologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je skupaj z Jeleno Sitar ustanovil Gledališče Zapik, ki si je s svojo estetiko, minimalističnimi predstavami in interdisciplinarnim pristopom pridobil posebno mesto v slovenskem lutkarstvu ter prejel številne nagrade doma in v tujini. Aktivno je sodeloval pri pripravi Kurikula za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport RS. Kot likovnik in glasbenik je od leta 1982 sodeloval s profesionalnimi gledališči doma in v tujini pri nastajanju 30 predstav. Leta 2001 je postal kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je skrbel za področja slovenskih ljudskih glasbil, mask in ljudskega verovanja. Od leta 2008 se je popolnoma posvetil lutkam v okviru Gledališča Zapik, predvsem prstnim lutkam in v zadnjih letih gledališču kamišibaj.


Jerca Cvetko je odrsko kilometrino je pridobivala kot dolgoletna članica večkrat nagrajene gledališko-cirkuško-lutkovne skupine Artizani (predstave Zlata Ptica, Čarovnik iz Oza, Marjetica in zmaj). Pri nastajanju predstav so se člani izobraževali na dramskih, artističnih in akrobatskih delavnicah, osvajali trapez, izpopolnjevali odrski gib in pantomimo. V Društvu Zapik je v sezoni 2008/9 igrala lutke (predstava Miška kaško kuhala, gostujoča po državnih in mednarodnih festivalih, večkrat nagrajena). Ustvarila je likovne podobe lutkovnih predstav Jabolko in Štirje muzikantje Gledališča Fru-Fru. Riše kamišibaje, slika z akrili, je avtorica Črevonožcev, leta 2004 je imela svojo prvo ilustratorsko razstavo. Je zmagovalka letošnjega slovenskega festivala kamišibaja v Piranu.


Šola bo potekala v naslednjih terminih:


1. del:
sreda, 26. oktober 2016
sreda , 9. november 2016
sreda, 23. november 2016

 

2. del:
sreda, 4. januar 2017
torek, 10. januar 2017
sobota, 28. januar 2017

 

Urnik:

od 16.00 do 20.00 (5 šolskih ur)


Cena celotne šole
je 120 EUR + 9,5% DDV

Cena posameznega termina
je 20 EUR + 9,5% DDV.


Dijakom in študentom priznamo 10% popust.


Rok prijave:

20. oktober 2016 oz. do zapolnitve prostih mest.


Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spodnji povezavi:

 


Šola bo potekala v dvorani Hiše otrok in umetnosti na Miklošičevi 28 (vhod Kinoteka) v Ljubljani.


Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

 

Najmanjše število prijav: 6. Največje število prijav: 20.


Kontaktni osebi: tel.: 041 663 9040 (Irena Rajh Kunaver) ali 01 24 10 511 (Matjaž Šmalc)
e-mail: irena@hisaotrok.si, matjaz.smalc@jskd.si


Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

 

 

e-prijava