SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2016/17

Naziv seminarja:

 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE

Kraj izvedbe:

 

Nova Gorica

Termini:

 

november – december 2016

Mentorji:

 

mag. Igor Cvetko in doc. Jelena Sitar

Cena:

 

75,00 EUR z DDV

Rok prijave:
 

7. november 2016

 

 

Kamišibaj gledališče je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Prihaja z Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem v slikah teče zgodba, ki jo pripoveduje. Slike prikazujejo pomembne dogodke v zgodbi podobno kot pri stripu. Izvirnost in mojstrstvo risanja ter sugestivnost pripovedovanja potegneta gledalca globoko v vrtinec dogodkov.

Kamišibaj pri nas tako med izvajalci kot med gledalci postaja vse bolj popularna izrazna forma, ki se s pridom uporablja v pedagogiki in terapiji, poseben izziv pa predstavlja umetnikom, slovenskim likovnim in gledališkim ustvarjalcem. Na delavnici se bomo seznanili s specifikami umetnosti kamišibaja in jih praktično preizkusili. Posvetili se bomo vsaki od umetnostnih panog, ki je vključena v kamišibaj predstavo in našli svojo lastno pot skozi predstavitev izbrane zgodbe. Vsak izmed udeležencev bo izdelal svoj kamišibaj in ga predstavil na zaključni produkciji.


Delavnica bo obsegala naslednje teme:

- Predavanja, demonstracije ter izbor zgodb za avtorske kamišibaje udeležencev

- Delo na lastnih projektih (določitev žanra, analiza zgodbe, izbor ključnih dogodkov…)

- Likovna zasnova predstave, kadriranje, montaža

- Postavitev celovitega modela kamišibaj predstave.

- Izvedba predstave kamišibaj gledališča: interpretacija besedila, menjavanje prizorov /kdaj, kje in kako/, mesto in pomen slike v odru, pomen montaže pri kamišibaju, so-odnosi: izvajalec – risba – gledalec in pojem kyokana.

- Zaključni nastop udeležencev in analiza prezentacij

- Pogled naprej.

Delavnica je primerna za gledališke, lutkovne in likovne ustvarjalce, pedagoge in terapevte ter druge zainteresirane.


O mentorjih:


doc. Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Nekdanja svetovalka za gledališko in lutkovno dejavnost pri ZKOS. Deluje kot samostojna kulturna delavka, predvsem kot režiserka ali avtorica. Ustvarila je že več kot 30 lutkovnih predstav. Je vodja lutkovne skupine ZAPIK (predstave: Mezinček, Prstne igre, Mojca Pokrajculja itd.) Hkrati je tudi dolgoletna mednarodno priznana mentorica, vodja delavnic in pedagoginja. V okviru sodelovanja s Skladom je delovala predvsem kot oblikovalka programov različnih medobmočnih in državnih lutkovnih srečanj ter kot predavateljica na delavnicah. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Gledališče in lutke v razredu, Lutke, drama in mediji ter Osnove gledališke pedagogike.


mag. Igor Cvetko je glasbenik, muzikolog, lutkar in ilustrator. Po diplomi je nekaj let poučeval kemijo in glasbeno vzgojo, nakar se je 1982 zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer je raziskoval je vokalno in inštrumentalno glasbeno tradicijo. Med letoma 1990 in 2000 je predaval etnomuzikologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je skupaj z Jeleno Sitar ustanovil Gledališče Zapik, ki si je s svojo estetiko, minimalističnimi predstavami in interdisciplinarnim pristopom pridobil posebno mesto v slovenskem lutkarstvu ter prejel številne nagrade doma in v tujini. Aktivno je sodeloval pri pripravi Kurikula za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport RS. Kot likovnik in glasbenik je od leta 1982 sodeloval s profesionalnimi gledališči doma in v tujini pri nastajanju 30 predstav. Leta 2001 je postal kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je skrbel za področja slovenskih ljudskih glasbil, mask in ljudskega verovanja. Od leta 2008 se je popolnoma posvetil lutkam v okviru Gledališča Zapik, predvsem prstnim lutkam in v zadnjih letih gledališču kamišibaj.


Delavnica bo potekala po naslednjem urniku:

Petek, 11. november 2016 od 17.00 do 20.00
Sobota, 12. november 2016 od 9.00 – 13.00
Petek, 18. november 2016 od 17.00 do 20.00
Sobota, 19. november 2016 od 9.00 – 13.00
Petek, 2. december 2016 od 17.00 do 20.00
Sobota, 3. december 2016 od 9.00 – 13.00

 

Delavnica bo potekala v točki ZKD Nova Gorica


Cena seminarja (z DDV) je 75,00 EUR


Rok prijave: ponedeljek, 7. november 2016, oz. do zapolnitve mest.


Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spodnji povezavi:

 

 

Po prijavi Vam bomo poslali račun. Prijava je potrjena po plačanem računu.

 

Najmanjše število prijav: 8.

 

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.


Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

 

 

e-prijava