SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2017/18

Naziv seminarja:

 

MOTIVIRAJMO UČENCE!
– delavnice gledališke pedagogike

Z GLEDALIŠČEM NAD FIZIKO

Soorganizator:
 

SLOGI – Slovenski gledališki inštitut

Kraj izvedbe:

 

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), Mestni trg 17, Ljubljana

Termini:

 

24. in 25. marec 2018

Mentorji:

 

Zvonimir Peranić, Hrvaška

Cena:

 

60,00 EUR (z že vštetim DDV). Študentom priznamo 50% popust.

Rok prijave:
 

ponedeljek, 19. marec 2018 oz. do zapolnitve mest.

 

Delavnice gledališke pedagogike bodo na praktičen način prikazale primere uporabe gledališke pedagogike pri izobraževanju – podajanju snovi, vzgoji in gradnji gledališke predstave. Strokovnjaki iz Slovenije in tujine bodo prikazali, kako z uporabo gledaliških tehnik in metod približamo otroku podajanje snovi in ga motiviramo za delo ter prikazali različne metode dela z otrokom pri gledališkem ustvarjanju.

Delavnice so namenjene vsem, ki pri svojem delu srečujejo in uporabljajo gledališče: učiteljem razrednega pouka, mentorjem gledaliških in lutkovnih krožkov, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter nenazadnje vodstvenim delavcem vzgojnoizobraževalnih ustanov.

 

 

Namen delavnice Z GLEDALIŠČEM NAD FIZIKO je prikazati praktični primer, kako s pomočjo gledališke pedagogike motiviramo učence, dvignemo kvaliteto poučevanja ter razumevanje snovi  pri pouku (v konkretnem primeru pri pouku fizike). Delavnica je namenjena gledališkim pedagogom, mentorjem gledaliških skupin  in pedagoškim delavcem, ki želijo spoznati možnost uporabe gledaliških metod pri podajanju snovi.

Teatar Rubikon se že šestnajst let ukvarja s povezovanjem znanosti in umetnosti. Del tega je razvijanje posebnih gledaliških delavnic, ki so namenjene izboljšanju konceptualnega znanja fizike, večajo motivacijo učencev pri pouku ter uvajajo sodobne pristope pri poučevanju. Za razliko od klasičnega fizikalnega eksperimenta, kjer učenci do spoznanj pridejo z opazovanjem, se v teh delavnicah postavijo v vlogo aktivnega objekta in do spoznanj prihajajo preko lastne izkušnje. Predstavljen bo del programa, ki se izvaja na Politehnični fakulteti na Reki.

Delavnica bo prikazala nekaj konkretnih primerov razvijanja konceptov s pomočjo neverbalnega gledališča. O vsakem konceptu bomo razpravljali in vsak del obdelali, kot bi ga z učenci pri pouku. Govorili bomo o metodološki komponenti tovrstnega poučevanja. Ker je delavnica namenjena vsem,  tudi gledališkim pedagogom, dramskim umetnikom in učiteljem vseh predmetov, bomo proces razložili še v obratni smeri, se pravi, kako je mogoče na podlagi fizikalnih komponent zgraditi dramsko situacijo.


Obseg izobraževanja je 20 ur. Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.
Zlata paličica
Delavnica se izvaja v sodelovanju s kulturnovzgojnim projektom Gleda(l)išče.
Več na: www.zlatapalicica.si.

 

 

KDAJ IN KJE?

Delavnica Z gledališčem nad fiziko bo potekala 24. in 25. marca 2018, od 10. do 17. ure, v dvorani v 1. nadstropju Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI), Mestni trg 17, Ljubljana.

 

O MENTORJU

 

Zvonimir Peranić


Zvonimir Peranić je vso svojo kariero razpet med znanostjo in umetnostjo. Študiral je gledališče na Akademiji glasbenih in uprizoritvenih umetnosti v Brnu (JAMU) pa tudi matematiko in fiziko na Filozofski fakulteti v Reki. Gledališki gib – biomehaniko – je izpopolnjeval na Univerzi gledaliških umetnosti v Moskvi (GITIS), podiplomski znanstveni študij iz didaktike naravoslovnih predmetov pa je zaključil na Fakulteti naravoslovno-matematičnih znanosti v Splitu. Na Politehnični fakulteti v Reki predava fiziko in elektrotehniko, kjer uvaja  gledališke metode, uporabne v poučevanju naravoslovnih  predmetov. Je ustanovitelj in umetniški vodja Teatra Rubikon, v okviru katerega je ustvaril 28 avtorskih predstav, ki na svojstven način povezujejo umetnost in znanost.


Delavnica bo potekala v hrvaškem in slovenskem jeziku.


CENA DELAVNICE:

60 EUR (z že vštetim DDV). Študentom priznamo 50% popust.


ROK PRIJAVE:

ponedeljek, 19. marec 2018 oz. do zapolnitve mest

 

E-PRIJAVNICA:

Prijave so možne izključno preko e-prijave na naslednji povezavi:

 

e-prijava

 

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10.


Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

          

 

 

 

 

 

e-prijava