SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2018/19

Naziv seminarja:

 

POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

     

Kraj izvedbe:

 

Koper

Termini:

 

1. – 6. julij 2019

Mentorja:

 

Kim Komljanec,  Chris Cooper

Cena:

 

150,00 EUR (z DDV)

Rok prijave:
 

24. junij 2019

 

Delavnice so namenjene mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in odraslih gledaliških skupin ter igralcem odraslih gledaliških skupin. V majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo udeleženci pridobivajo in poglabljajo svoje znanje. Delavnice so namenjene tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno gledališko znanje in bi ga želeli še dopolniti.

Obseg posamezne delavnice je 40 ur.

 

PROGRAM DELAVNIC:

1. OD IDEJE DO IZVEDBE – šola za mentorje otroških gledaliških skupin
metnorica: Kim Komljanec

Delavnica je namenjena vsem mentorjem in režiserjem otroških in mladinskih gledaliških skupin. Delali bomo na konkretnih projektih vaše otroške/mladinske gledališke skupine v naslednji sezoni. Posvetili se bomo različnim fazam, od osnovne ideje, adaptacije teksta, dela skupino in režije predstave.

V prvem delu delavnice bomo obdelali osnove dramaturgije. Primerjali bomo različne forme dramskih besedil ter v njih iskali tisto, kar je »dramsko«. Iskali in identificirali bomo dramske zaplete, konflikte, dogajanja, potrebna za naravni tek zgodbe. Naučili se bomo, kako lahko besedilo skrajšamo ali priredimo, ne da bi v njem okrnili jedro dramskega. Obdelali bomo vaše tekste – tiste, ki jih boste napisali sami ali tiste, ki jih boste izbrali kot »želje za prihodnjo sezono« ter jih priredili na vašo »realnost« (število nastopajočih, obseg …)

Naučili se bomo dramatizirati npr. prozni tekst (pravljico …) oz. kako pripraviti odrsko adaptacijo, poukvarjali pa se bomo tudi z načini, kako iz osnovne ideje (z)graditi dramski tekst skupaj z otroki. Spoznali se bomo z vajami za spodbujanje otrok in mladih k ustvarjanju lastnih besedil (pisanje zgodb, odzivanje na dogodke okrog njih, črpanje materiala iz njihove domišljije ipd.) ter skozi te vaje našli tudi učinkovitejše načine izbiranja že obstoječih besedil.
V drugem delu bomo na konkretnih primerih ponazorili praktično delo z mladimi igralci in režijo otroške oz. mladinske predstave. Naučili se bomo pravilno načrtovati vaje, tako da bodo mladi udeleženci vseskozi motivirani za ustvarjanje in predvsem aktivno vključeni v celotni ustvarjalni proces.

Posvetili režijskemu konceptu, likovni podobi predstave ter praktičnemu delu z otroki in postavitvi predstave. Seznanili se bomo z različnimi pristopi za različne starostne skupine otrok. Spoznali se bomo z vajami za krepitev zaupanja, pozornosti, koncentracije, učenje besedila, vživljanje v dramske like, prepričljivo izvedbo, ipd. Skušali bomo izpostaviti proces, pri katerem bomo predstavo gradili iz kreativnosti otrok samih in se ogradili od preprostega »učenja na pamet«.
Izhodišče vsakega dela delavnic bodo projekti udeležencev, ki jih bodo zasnovali še pred delavnico. Tako bo delo potekali na konkretnih primerih, rešitve, do katerih bomo prišli tekom delavnice, pa bodo lahko udeleženci uporabili med procesom ustvarjanja v naslednji sezoni.

Učili se bomo preko izkustva, udeleženci bodo imeli priložnost deliti svoje izkušnje in znanje med seboj in tako najti razširiti paleto svojih pedagoških pristopov ter možnih rešitev za konkretne ovire, s katerimi se pri svojem mentorskem delu srečujejo.

Možna prijava tudi brez konkretnega projekta. Udeleženci brez »prijavljenega« projekta bodo delali na predlaganem skupnem projektu ali na projektu drugega udeleženca.

2. IZOBRAŽEVALNO GLEDALIŠČE: USTVARJALNI PROCES – delavnica gledališke pedagogike
mentor: Chris Cooper, Velika Britanija

Žanr Drama v izobraževanju se osredotoča na izkustveni proces, kjer je pot (ustvarjalni proces) pomembnejša od cilja (predstave). Pomaga nam razumeti svet, v katerem živimo in naš položaj v njem. Pod vprašaj postavlja vrednote, ki jih tak svet – in mi v njem – zagovarja in nam ga preko izpraševanja pomaga razumeti. Ampak ne glede na moč drame  je njena vsebina brez gledališke izvedbe prazna, kot je prazna vsaka predstava brez vsebine – drama in gledališče potrebujeta drug drugega in se v tem smislu dopolnjujeta.

Praktična delavnica se bo osredotočila na uporabo gledališča za otroke in mladino s poudarkom na izobraževalnem razvoju in učenju mladih udeležencev ter iskanju in razvijanju tem iz njihovih svetov, ki presegajo zgolj nivo instant zabave. Skozi gradnjo gledališkega prizora in predstave se bomo osredotočili na pomen ustvarjalnega procesa dela z mladimi udeleženci: Kako začeti? Katera vsebina ali teme je treba raziskati? Kako vključiti učence v ustvarjalni in izobraževalni proces?

Delavnica bo predstavila različno uporabo metod DiE (Drama in Education – Drama v izobraževanju) in TiE (Theatre in Education – Gledališče v izobraževanju) in ostalih metod pri delu z mladimi igralci ter kako lahko rezultate dela, ki je močno osredotočeno na proces, nadgradimo v gledališko predstavo.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

Delavnici se bosta zaključili s krajšo javno produkcijo.

Ker delavnici potekata vzporedno, je možna udeležba le na eni delavnici.

V skladu S 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se program izobraževanja ovrednoti z 1,5 točke, v skladu z 2. točko razdelka c) 20. člena omenjenega pravilnika pa s 3 točkami.

 

O MENTORJIH

Kim Komljanec

Kim Komljanec

Kim Komljanec je dramatičarka, dramaturginja in lektorica, gledališka režiserka, in vodja izobraževanj o dramatiki in gledališču. Občasno tudi igralka. Po diplomi iz francoskega jezika in književnosti ter slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je Kim magistrirala iz pisanja besedil in dramaturgije na Univerzi v Exetru v Združenem kraljestvu. Izobraževanje je kasneje nadaljevala v Londonu pri Book, Music and Lyrics, ki ga v sodelovanju z Mercury Music vodi David James. Tam se je izšolala v pisanju libreta za muzikal.
Številna dramska besedila Kim Komljanec so bila uprizorjena v slovenskih institucionalnih, neodvisnih in ljubiteljskih gledališčih, druga so doživela uprizoritve v Združenem kraljestvu in eno celo v Združenih državah Amerike. Njene radijske igre so posneli in predvajali na Radiu Slovenija in Radiu Trst (RAI). Ena od dragocenih delovnih izkušenj je bila tudi rezidenca v prestižnem londonskem gledališču Royal Court.

Kim piše dramska besedila v slovenskem in angleškem jeziku, saj je po magistrskem študiju še več let živela v Angliji. Tam je med drugim vodila podružnico otroške gledališke šole Theatretrain, kasneje pa v Cambridgeu postala umetniški vodja foruma dramatikov WRiTEON, s katerim je prej sodelovala kot avtorica, dramaturginja, režiserka in vodja tečajev dramskega pisanja.
Kim trenutno vodi dve otroški gledališki skupini v Ljubljani.

Chris Cooper

Chris Cooper

 

Chris Cooper je na področju gledališke pedagogike kot mentor, igralec in režiser dejaven že od leta 1988. Kot umetniški vodja mednarodno poznane družbe za gledališko pedagogiko Big Brum v Birminghamu (Big Brum Theatre in Education Company), je od prevzema funkcije leta 1999 razvil preko 40 novih DIE (Drama in Education/Drama v izobraževanju) programov. Poleg tega deluje kot neodvisni učitelj, predavatelj, inštruktor, vodja delavnic in režiser. Postavi se lahko tudi kot avtor 27 dramskih iger za otroke in mladino. Svoje znanje ekstenzivno širi v mednarodnih vodah, kot mentor in vodja delavnic deluje v preko dvajsetih različnih državah.

POTEK IN TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Delavnice bodo potekale vsak dan, od ponedeljka do petka, od 10. do 13. ure ter od 15. do 17. ure. Zaključek delavnic bo v soboto, 6. julija, v dopoldanskem terminu z javno predstavitvijo – produkcijo delavnic.

ROK PRIJAVE, CENA IN PLAČILO

Izpolnite elektronsko prijavo na spodnji povezavi:

Rok prijave je 24. junij 2019.

Cena posamezne delavnice: 150,00 EUR (DDV vključen).

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

Opozarjamo vas, da si s predhodnim plačilom zagotovite udeležbo na delavnicah. delavnica se izvede, če je na delavnico prijavljenih vsaj deset (10) udeležencev. Kotizacija mora biti poravnana še pred začetkom delavnic, sicer udeležba ni mogoča.

BIVANJE

Bivanje si udeleženci zagotovijo sami. Priporočamo Hostel Museum, Muzejski trg 6, 6000 Koper, rezervacije na hostel.museum@gmail.com, 041 504 466.

KAJ MORATE ŠE VEDETI?

Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!
Ob prijavi za delavnico Od ideje do izvedbe priložite še opis projekta (npr. naslednje predstave vaše skupine), na katerem bi radi delali.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

producent za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

   

Franci Cotman

Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: franci.cotman@jskd.si