SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2018/19

Naziv seminarja:

 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termini:

 

april – maj 2019

Mentorji:

 

mag. Igor Cvetko, doc. Jelena Sitar, Jerca Cvetko, Jure Engelsberger

Cena:

 

120,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico

Rok prijave:
 

sreda, 3. april 2019 oz. do zapolnitve mest

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Hiša otrok in umetnosti prirejata KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE.

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Delavnica Kamišibaj gledališča ponuja udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Delavnica je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Delavnica se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo udeleženci, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V delavnici pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Delavnica bo potekala kot preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj.

KDAJ IN KJE?

Delavnica bo potekala 4 srede: 10., 17 in 24. aprila 2019 ter 8. maja 2019 od 16.30 do 20.30 ure, v dvorani Hiše otrok in umetnosti na Komenskega 9 v Ljubljani.

PROGRAM:

sreda, 10. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

KAMIŠIBAJ, PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH

- predstavitev umetnosti kamišibaja, njen  zgodovinski okvir in pojavne oblike danes  

- kamišibaj kot specifična umetniška oblika

- kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

- vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

- pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

 

sreda, 17. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

USTVARIMO SVOJ KAMIŠIBAJ

- izbor zgodbe in njena analiza

- oblikovanje koncepta

- mehanika kamišibaja

- scenosled in likovna interpretacija

- priprava lastnega kamišibaja

- nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

 

sreda, 24. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

NARISATI KAMIŠIBAJ

- tehnika likovne intrepretacije

- ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

- slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

- ustvarjanje celote:  animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

- stil, žanr, likovna tehnika

 

Sreda, 8. maja 2019, od 16.30 do 20.30

PREDSTAVA V KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČU

- priprava na nastop

- pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

- interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

- odnos besednega in slikovnega dela

- zgodba v okvirju in izven njega

- praktični napotki za nastop

- dramaturgija predstavitve

- produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza

Obseg izobraževanja je 22 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.

CENA DELAVNICE:

120,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

PRIJAVA:

Izpolnite elektronsko prijavo:

ROK PRIJAVE:

sreda, 3. april 2019 oz. do zapolnitve mest.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 10.

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.


O MENTORJIH:

Delavnico izvajajo člani Gledališča Zapik in Ateljeja Slikovedke.

 

doc. Jelena Sitar
doc. Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Nekdanja svetovalka za gledališko in lutkovno dejavnost pri ZKOS. Deluje kot samostojna kulturna delavka, predvsem kot režiserka ali avtorica. Ustvarila je že več kot 30 lutkovnih predstav. Je vodja lutkovne skupine ZAPIK (predstave: Mezinček, Prstne igre, Mojca Pokrajculja itd.) Hkrati je tudi dolgoletna mednarodno priznana mentorica, vodja delavnic in pedagoginja. V okviru sodelovanja s Skladom je delovala predvsem kot oblikovalka programov različnih medobmočnih in državnih lutkovnih srečanj ter kot predavateljica na delavnicah. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Gledališče in lutke v razredu, Lutke, drama in mediji ter Osnove gledališke pedagogike.

 

mag. Igor Cvetko
mag. Igor Cvetko je glasbenik, muzikolog, lutkar in ilustrator. Po diplomi je nekaj let poučeval kemijo in glasbeno vzgojo, nakar se je 1982 zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer je raziskoval je vokalno in inštrumentalno glasbeno tradicijo. Med letoma 1990 in 2000 je predaval etnomuzikologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je skupaj z Jeleno Sitar ustanovil Gledališče Zapik, ki si je s svojo estetiko, minimalističnimi predstavami in interdisciplinarnim pristopom pridobil posebno mesto v slovenskem lutkarstvu ter prejel številne nagrade doma in v tujini. Aktivno je sodeloval pri pripravi Kurikula za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport RS. Kot likovnik in glasbenik je od leta 1982 sodeloval s profesionalnimi gledališči doma in v tujini pri nastajanju 30 predstav. Leta 2001 je postal kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je skrbel za področja slovenskih ljudskih glasbil, mask in ljudskega verovanja. Od leta 2008 se je popolnoma posvetil lutkam v okviru Gledališča Zapik, predvsem prstnim lutkam in v zadnjih letih gledališču kamišibaj.

 

Jerca Cvetko
Jerca Cvetko je odrsko kilometrino je pridobivala kot dolgoletna članica večkrat nagrajene gledališko-cirkuško-lutkovne skupine Artizani (predstave Zlata Ptica, Čarovnik iz Oza, Marjetica in zmaj). Pri nastajanju predstav so se člani izobraževali na dramskih, artističnih in akrobatskih delavnicah, osvajali trapez, izpopolnjevali odrski gib in pantomimo. V Društvu Zapik je v sezoni 2008/9 igrala lutke (predstava Miška kaško kuhala, gostujoča po državnih in mednarodnih festivalih, večkrat nagrajena). Ustvarila je likovne podobe lutkovnih predstav Jabolko in Štirje muzikantje Gledališča Fru-Fru. Riše kamišibaje, slika z akrili, je avtorica Črevonožcev, leta 2004 je imela svojo prvo ilustratorsko razstavo. Je zmagovalka letošnjega slovenskega festivala kamišibaja v Piranu.

 

Jure Engelsberger
Jure Engelsberger je oblikovalec in ilustrator. Za svoje ilustracije je prejel številne nagrade in predstavlja eno pomembnih imen slovenske ilustracije. Poleg ilustracije deluje še na področju oblikovanja. Je tudi glasbenik (pravi, da ljubiteljski), ki je izdal 5 albumov in izvedel 150 koncertov. Kamišibaj ustvarja od začetka, torej od 2013. Jure je naš likovni ekspert, na področju kamišibaja pa se predstavlja kot celosten ustvarjalec. Tudi on se ponaša z dvema nagradama na osrednjem slovenskem festivalu v Piranu, od tega z glavno nagrado 2015 za Panterja (po R. M. Rilkeju). Izvaja, raziskuje in vodi delavnice.

Igor in Jelena

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Matjaž Šmalc

samostojni strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

   

Franci Cotman

Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: franci.cotman@jskd.si