SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2019/20

Naziv seminarja:

 

UGLEDALIŠČENA POEZIJA: DODANA VREDNOST

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termini:

 

april 2020

Delavnica je prestavljena. Novi datum bo pravočasno javljen.

Mentorica:

 

Jure Novak

Cena:

 

70,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico

Rok prijave:

 

ponedeljek, 30. marec 2020 oz. do zapolnitve mest

 

Kreativna mizanscena

Delavnica za oblikovanje avtorskega pristopa k interpretaciji lastne ali tuje poezije in proze je namenjena prvenstveno avtorjem, ki že imajo izkušnje z javnim nastopanjem, a želijo svoj nastop (»branje«) izpopolniti.

Temelji na tezi, da lahko nastop v živo z zavedanjem in izkoriščanjem bistvenih aspektov odra k besedilom prinese dodatno dimenzijo. Pri tem gre lahko za širok spekter dodanega: od posredovanja osebnosti avtorja do do- ali celo re-interpretacij s podtekstom ali performativnimi elementi.

Na delavnici Dodana vrednost se bomo osredotočali na individualen razvoj nastopov na podlagi posameznih besedil. Spoznavali bomo možne razsežnosti interpretacije: »zgolj« interpretacijo – odrsko posredovanje besedila; ritmično in zvokovno razdelavo besedil; komunikacijo z občinstvom; izdelavo prizorov na podlagi besedila. Predvsem pa se bomo osredotočali na izoblikovanje lastnega odnosa do nastopa in iskali nove možnosti zanj ter odkrivali različne razsežnosti literarnih del.

TRAJANJE IN POTEK DELAVNICE:

Delavnica bo potekala v soboto in nedeljo, 4. in 5. aprila 2020, od 10.00 do 17.00
v Centru poezije Tomaža Šalamuna, Cankarjeva ulica 5, Ljubljana.

Delavnica je prestavljena. Novi datum bo pravočasno javljen.

CENA DELAVNICE

Cena delavnice je 7,00 EUR (z že vštetim DDV).

Prijava

Izpolnite elektronsko prijavo:

Prijave zbiramo do ponedeljka, 30. marca 2020, oz. do zapolnitve prostih mest.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove projekt.

Najmanjše število prijav: 10.

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali predračun (in položnico). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!

Obseg izobraževanja je 16 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.

O MENTORJU:

Jure Novak

Jure Novak

V zadnjih letih je umetniški vodja in vodja stikov z javnostmi Gledališča Glej, režiser, avtor in izvajalec vrste uspešnih predstav po slovenskih gledališčih, gledališki mentor, tekstopisec in prevajalec. Svojo uglasbljeno poezijo izvaja in izdaja v dvojcu Natriletno kolobarjenje s praho.
www.jurenovak.org

 

DODATNE INFORMACIJE

   

Jan Pirnat

producent za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 528
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: jan.pirnat@jskd.si

   

Franci Cotman

Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: franci.cotman@jskd.si