SEMINARJI in DELAVNICE SEZONA 2023/24

Naziv seminarja:

 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE

     

Kraj izvedbe:

 

Ljubljana

Termini:

 

marec–maj 2024

Mentorji:

 

mag. Igor Cvetko, izr. prof. Jelena Sitar Cvetko - Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Jerca Cvetko

Cena:

 

130,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico

Rok prijave:
 

ponedeljek, 18. marec 2024, oz. do zapolnitve mest

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Hiša otrok in umetnosti prirejata KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE.

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko ... Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Seminar smo razdelili na štiri srečanja po 4 šolske ure in zaključni nastop v okviru festivala ZMAJ KAMIŠIBAJ. Srečanja se delijo na naslednje teme:

PROGRAM:

torek, 26 marec 2024, od 16.30 do 19.45
1. srečanje: Kamišibaj, pripovedovanje ob slikah

(vodi Gledališče Zapik)

- predstavitev umetnosti kamišibaja, njen  zgodovinski okvir in pojavne oblike danes  

- kamišibaj kot specifična umetniška oblika

- kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

- vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

- pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

torek, 9. april 2024, od 16.30 do 19.45
2. srečanje: Narisati kamišibaj (vodi: Atelje Slikovedke)

- tehnika likovne intrepretacije

- ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

- slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

- ustvarjanje celote:  animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

- stil, žanr, likovna tehnika

- individualno mentorsko delo z udeleženci

- odgovori na zastavljena vprašanja

torek, 7. maj 2024, od 16.30 do 19.45
3 srečanje: Ustvarimo svoj kamišibaj (vodi Gledališče Zapik)

(delo bo preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj)

- izbor zgodbe in njena analiza

- oblikovanje koncepta

- mehanika kamišibaja

- scenosled in likovna interpretacija

- priprava lastnega kamišibaja

- nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

torek, 14. maj 2024: od 16.30 do 19.45
4.srečanje: Predstava v kamišibaj gledališču

- priprava na nastop (Gledališče Zapik)

- pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

- interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

- odnos besednega in slikovnega dela

- zgodba v okvirju in izven njega

- praktični napotki za nastop

- dramaturgija predstavitve

Seminarska produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza(Gledališče Zapik in Atelje Slikovedke)

petek in sobota, 24.–25. maj 2024: ZMAJ KAMIŠIBAJ, ljubljanski festival kamišibaj gledališča
Nastop na ZMAJ KAMIŠIBAJ

Cilji:

- poznavanje tehnologije in izvedba kamišibaj predstave

- možnost uporabe kamišibaja v različnih kontekstih (umetniški, pedagoški, terapevski)

- vsak seminarist  pripravi svojo kamišibaj predstavo

Trajanje:

(4 x 4 šolske ure) - 16 šolskih ur

Srečanja potekajo v Hiši Otrok in umetnosti, Komenskega 9, Ljubljana / 3 srečanja  ob torkih od 16.30 do 19.45 ( s pavzo 15 minut),  zaključna produkcija na festivalu ZMAJ KAMIŠIBAJ

Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju.

Seminar izvajajo:

Gledališče Zapik:

- Mag. Igor Cvetko, začetnik kamišibaja v Sloveniji, njegov raziskovalec, likovnik in izvajalec.

 - Jelena  Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, pedagoginja (UP PEF), pa tudi  raziskovalka in izvajalka kamišibaj gledališča. 

Atelje Slikovedke:

- Jerca Cvetko, profesorica razrednega pouka, zaposlena v DICu.  Avtorica in izvajalka številnih kamišibaj  predstav.  Kamišibaj je njena osrednja umetniška dejavnost.

CENA DELAVNICE:

130,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

PRIJAVA:

Izpolnite elektronsko prijavo:

https://forms.gle/wBi68hFvecL6XZuF8

ROK PRIJAVE:

ponedeljek, 18. marec 2024 , oz. do zapolnitve mest.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.

Najmanjše število prijav: 8.

Največje število prijav: 20

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.


O MENTORJIH:

Delavnico izvajajo člani Gledališča Zapik in Ateljeja Slikovedke.

 

doc. Jelena Sitar
doc. Jelena Sitar je diplomirala na AGRFT, smer dramaturgija. Nekdanja svetovalka za gledališko in lutkovno dejavnost pri ZKOS. Deluje kot samostojna kulturna delavka, predvsem kot režiserka ali avtorica. Ustvarila je že več kot 30 lutkovnih predstav. Je vodja lutkovne skupine ZAPIK (predstave: Mezinček, Prstne igre, Mojca Pokrajculja itd.) Hkrati je tudi dolgoletna mednarodno priznana mentorica, vodja delavnic in pedagoginja. V okviru sodelovanja s Skladom je delovala predvsem kot oblikovalka programov različnih medobmočnih in državnih lutkovnih srečanj ter kot predavateljica na delavnicah. Je predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer pokriva predmete Lutkarstvo, Gledališče in lutke v razredu, Lutke, drama in mediji ter Osnove gledališke pedagogike.

 

mag. Igor Cvetko
mag. Igor Cvetko je glasbenik, muzikolog, lutkar in ilustrator. Po diplomi je nekaj let poučeval kemijo in glasbeno vzgojo, nakar se je 1982 zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer je raziskoval je vokalno in inštrumentalno glasbeno tradicijo. Med letoma 1990 in 2000 je predaval etnomuzikologijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru in Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1997 je skupaj z Jeleno Sitar ustanovil Gledališče Zapik, ki si je s svojo estetiko, minimalističnimi predstavami in interdisciplinarnim pristopom pridobil posebno mesto v slovenskem lutkarstvu ter prejel številne nagrade doma in v tujini. Aktivno je sodeloval pri pripravi Kurikula za vrtce Ministrstva za šolstvo in šport RS. Kot likovnik in glasbenik je od leta 1982 sodeloval s profesionalnimi gledališči doma in v tujini pri nastajanju 30 predstav. Leta 2001 je postal kustos za duhovno kulturo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer je skrbel za področja slovenskih ljudskih glasbil, mask in ljudskega verovanja. Od leta 2008 se je popolnoma posvetil lutkam v okviru Gledališča Zapik, predvsem prstnim lutkam in v zadnjih letih gledališču kamišibaj.

 

Jerca Cvetko
Jerca Cvetko je odrsko kilometrino je pridobivala kot dolgoletna članica večkrat nagrajene gledališko-cirkuško-lutkovne skupine Artizani (predstave Zlata Ptica, Čarovnik iz Oza, Marjetica in zmaj). Pri nastajanju predstav so se člani izobraževali na dramskih, artističnih in akrobatskih delavnicah, osvajali trapez, izpopolnjevali odrski gib in pantomimo. V Društvu Zapik je v sezoni 2008/9 igrala lutke (predstava Miška kaško kuhala, gostujoča po državnih in mednarodnih festivalih, večkrat nagrajena). Ustvarila je likovne podobe lutkovnih predstav Jabolko in Štirje muzikantje Gledališča Fru-Fru. Riše kamišibaje, slika z akrili, je avtorica Črevonožcev, leta 2004 je imela svojo prvo ilustratorsko razstavo. Je zmagovalka letošnjega slovenskega festivala kamišibaja v Piranu.

Igor in Jelena

DODATNE INFORMACIJE

   

 

Irena Rajh

GSM: 041 663 904
E- pošta: irena@hisaotrok.si

   

Franci Cotman

Tel: 01/ 2410 523
E- pošta: franci.cotman@jskd.si