GLEDALIŠČE IN LUTKE/SKLAD STANETA SEVERJA

 

SKLAD STANETA SEVERJA

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Gorenjska predilnica Škofja Loka
Občina Škofja Loka

Sedež sklada:

JSKD Škofja Loka
Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka
+386 (0)4 515 71 60
oi.skofja.loka@jskd.si

 

Upravni odbor Sklada Staneta Severja na podlagi veljavnega pravilnika razpisuje

NAGRADE SKLADA STANETA SEVERJA,

in sicer:

- DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH,

- ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE 

- IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

 

V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2018 do 30. septembra 2020.

Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna - izven institucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

Vsak lahko predlaga največ dva kandidata.
Vsak nagrajenec lahko dobi v isti kategoriji nagrado samo enkrat.
V izjemnih okoliščinah je za študente AGRFT lahko podeljena skupinska nagrada.

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 9. oktobra 2020 na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Ostali predlagatelji pa naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 9. oktobra 2020 na sedež Sklada Staneta Severja: JSKD Škofja Loka – Sklad Staneta Severja, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

 Tajnik Sklada S. Severja:
 Aldo Komar
Predsednik Sklada S. Severja:
Miha Ješe

 

                            
                                            

 

 

 

 

 

 

 

Stane Sever