LIKOVNA DEJAVNOST /LIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE

 

POLNOST PRAZNINE – SPLETNO LIKOVNO PREDAVANJE

POLNOST PRAZNINE – SPLETNO LIKOVNO PREDAVANJE

Spletno predavanje na temo 9. državne tematske razstave

Predava: Janez Zalaznik

Termin: sreda, 5. april 2023 (18.00 – 20.00)

Lokacija: predavanje se izvaja preko spleta z uporabo aplikacije Zoom

Cena: 18€ (V kotizacijo je že vključen priročnik Polnost praznine in poštnina; udeleženci priročnik prejmejo po pošti.)

Rok za prijave: 2. 4. 2023

Število udeležencev ni omejeno, predznanje ni potrebno

Več informacij: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

Opis:

Polnost praznine je tema regijskih tematskih razstav v letu 2023 in za 9. državno tematsko razstavo  2024. Poleg regijskih predavanj in delavnic, ki bodo v organizaciji nekaterih območnih izpostav potekala v živo, želimo posameznikom olajšati in omogočiti dostop do informacij tudi v oblik izobraževanja na daljavo.

Namen državnih tematskih razstav, ki potekajo že od leta 2008,  je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter k iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano temo ponujamo kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev (pa tudi likovnega občinstva). Zato ustvarjalce, ki želijo sodelovati na regijskih in državni tematski razstavi, spodbujamo k udeležbi na predavanjih in praktičnih delavnicah ter k samostojnemu raziskovanju problematike, pri čemer jim v oporo služi tudi tematski priročnik.

Tema predavanja bo likovni prostor kot eden izmed ključnih gradnikov likovnega dela. Elementi, ki predstavljajo polnosti ali praznine, so v njem enakovredni. Zato so odnose med polnim in praznim, ospredjem in ozadjem, med glavnim motivom in okoljem, ki ga obdaja, med pozitivnim in negativnim prostorom ali med polno materijo in praznino likovni umetniki skozi zgodovino raziskovali in interpretirali na različne načine.

Izobraževanje je namenjeno likovnim ustvarjalcem, ki bi želeli sodelovati na tematski razstavi, obenem pa je primerno za likovne ustvarjalce, mentorje in pedagoge, ki se srečujejo z izzivi pri razumevanju, interpretaciji ali razlagi različnih pojmov iz sveta likovne teorije.

Predznanje ni pomembno. Udeleženci bodo prejeli priročnik Polnost praznine avtorjev Roberta Lozarja in Janeza Zalaznika (izide aprila 2023).

O predavatelju:

Janez Zalaznik

Janez Zalaznik (Ljubljana, 1963) je leta 1987 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo. Poleg slikarstva se ukvarja s fotografijo, grafičnim oblikovanjem, pedagoškim delom in likovno publicistiko. Od leta 2006 je pri JSKD izdal že deset likovnih priročnikov. Zapise o likovnih razstavah doma in v tujini je objavljal v Mladini, Likovnih besedah, Razgledih in v reviji Ampak. Poučuje risanje in slikanje na likovnih tečajih, delavnicah in v likovnih društvih ter pripravlja teoretična predavanja o umetnosti in vodene oglede kulturno-umetnostnih destinacij. Je prejemnik srebrne plakete Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2022.

NAČIN PRIJAVE:

izpolnite spletno prijavnico na naslednji povezavi:

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Monika Ivančič Fajfar

producentka za likovno dejavnost

 

T: (01) 2410 515
e-pošta: monika.ivancic-fajfar@jskd.si

 

 

 

 

 

prijavnica

prijavnica

prijavnica