RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2024
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije - PREKO MEJE

 

  RAZPIS FOTOVIZIJ

Fotovizije

Podaljšan rok prijave do 7. 4. 2024!

Festival mladinske kulture Vizije je prostor za predstavitev, srečevanje, druženje in povezovanje mladih ustvarjalcev, ki delajo na področju gledališča in lutk, filma in fotografije. Potekal bo od 17. do 19. maja 2024 v mestu mladih, Novi Gorici.
Za mlade fotografe med 15. in 30. letom razpisujemo državni natečaj za najboljše fotozgodbe. Prispevke bo pregledala in ocenila strokovna žirija. Izbrane serije fotografij bodo natisnjene in predstavljene na razstavi, avtorji pa bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na festivalu z bivanjem, prehrano in dvodnevno fotografsko delavnico pod vodstvom priznanega fotografa. Na festivalu bomo razglasili prejemnika nagrade fotovizionar.

Tema, pogoji za sodelovanje in sistem izbora

Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 15. in 30. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine, pa tudi tuji državljani, ki se šolajo ali stalno bivajo v Sloveniji. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Prijavnico lahko v njihovem imenu izpolnijo njihovi mentorji ali starši oz. skrbniki.

Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2024 je razpisana tema PREKO MEJE.

Festival mladinske kulture Vizije se odvija v Novi Gorici. To je mlado mesto, ki je zraslo ob meji, zato motiv meje postavljamo v ospredje razmišljanj mladih fotografov.
Poleg dobesednih, fizičnih meja, poznamo tudi mentalne in simbolne meje. V procesu odraščanja vsak posameznik išče svoje meje in se spopada z omejitvami, ki mu jih postavlja družba. Tudi za umetnost je značilno, da raziskuje, preizkuša in prestopa meje, da se podaja onkraj znanega, v neraziskano, novo polje.
Pri fotografiji (pa tudi filmu in gledališču) pomemben element pripovedi predstavljajo elementi, ki niso v celoti vidni na formatu slike, na platnu, v prvem planu. To, kar se odvija zunaj kadra, kar se izmika pogledu, kar je zgolj nakazano, najbolj aktivira gledalčevo domišljijo.
Iščemo izvirne fotografske zgodbe, ki bodo na avtorski način prikazale raznolike meje in pokazale svet zunaj okvirov.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujejo lahko dijaki, študentje in mladi odrasli, ki so ob prijavi stari od 15 do 30 let. Dela bo strokovna žirija ocenjevala v kategorijah 15–19 let in 20–30 let.

Kaj je fotozgodba?

Fotozgodba je serija fotografij, ki so medsebojno povezane tako, da vsebinsko oblikujejo vzdušje in sporočilnost celote. Serija fotografij mora biti likovno, slogovno in tehnično enotna ter mora hkrati odražati pripovedno napetost. Fotozgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji.

Kako sodelujem?

V fotografski seriji naj bo od 5 do 7 fotografij. Format posameznih fotografij ni pomemben, mora pa biti znotraj serije enoten. Posamezen avtor lahko sodeluje samo z eno prijavljeno fotozgodbo. Fotografije naj bodo v primerni ločljivosti (končni format posamezne fotografije bo max. 30 × 40 cm oz. v ustreznem sorazmerju).

Prijava in pošiljanje fotografij

Prijavite se s spletno prijavnico. Fotografije lahko uporabniki Google računa naložite v spletni prijavnici ali jih pošljite ločeno (npr.  WeTransfer). Fotografije poimenujete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografskega ciklusa. Mentorji lahko fotografije pošljejo na USB ključku za več prijavljenih hkrati, naj so urejene v poimenskih mapah; za vsakega posameznika pa mora oddati tudi spletno prijavnico.

SPLETNA PRIJAVNICA

e-prijava

https://forms.gle/8KwLTfLQL77h4LkQ6

Spletno prijavo in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 5. aprila 2024.

Podaljšan rok prijave do 7. 4. 2024!

Postopek izbora

Tričlanska strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala avtorje, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije. Za tisk izbranih fotografij ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator, avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala oz. katalogu. Izbrani avtorji bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na festivalu z bivanjem, prehrano in dvodnevno fotografsko delavnico pod vodstvom priznanega fotografa/inje. Na festivalu bomo razglasili prejemnika nagrade fotovizionar.

Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

- inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi.

- kvaliteta izvedbe

Dela bodo predvidoma ocenjena v dveh starostnih kategorijah, 15–19 let in 20–30 let, odvisno od strukture prijav. Vsi sodelujoči in mentorji bodo o izboru obveščeni v 15 dneh po izteku razpisnega roka.

Nagrada

Strokovna komisija bo določila dobitnika priznanja fotovizionar, ki bo razglašen na zaključni prireditvi festivala. Vsi uvrščeni v ožji izbor prejmejo brezplačno udeležbo na festivalu Vizije s fotografsko delavnico pod vodstvom uveljavljenega fotografa.

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, SI - 1000 Ljubljana
01 24 10 515 / monika.ivancic-fajfar@jskd.si / www.jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

celotni program

 

Vizije 2024 - programska knjižica

programska knjižica
(1.5 MB, datoteka pdf)