RAZSTAVE IN PRIREDITVE 2023 / 2024

 

Regijske tematske razstave za 9. državno tematsko razstavo 2023
in 9. državna tematska razstava 2024

POLNOST PRAZNINE: Regijske tematske razstave 2023 za 9. državno tematsko razstavo 2024

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je januarja 2023 objavil razpis za 9. državno tematsko razstavo z naslovom Polnost praznine. Cilj projekta državnih tematskih razstav je spodbujanje, predstavitev in promocija kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Projekt ima izobraževalne, ustvarjalne in razstavne cilje ter poteka na območnem, regijskem in državnem nivoju.

Tema Polnost praznine je likovnike nagovarjala k raziskovanju ideje likovnega prostora kot enega od osnovnih elementov likovne umetnosti. Ustvarjalci naj bi znotraj likovnega dela raziskovali razmerje med ospredjem in ozadjem, med glavnim motivom in okoljem, ki ga obdaja, med pozitivnim in negativnim prostorom, med polno materijo in praznino …
Kot pomoč likovnikom je bilo spomladi 2023 organiziranih 15 izobraževanj (dve zaradi premajhne udeležbe nista bili realizirani), izdali smo tudi priročnik, ki je osvetlil razpisano temo.

Prijavnico na razpis Polnost praznine je oddalo 470 ustvarjalcev. Med 25. 9. in 25. 11. 2023 se je v organizaciji Območnih izpostav JSKD zvrstilo 10 regijskih razstav, na katerih je bilo, po izboru regijskih selektorjev, na ogled 254 likovnih del. Državni selektor Robert Lozar, akad. slikar, je po ogledu vseh 10 regijskih razstav na 9. državno tematsko razstavo Polnost praznine uvrstil 48 del. Otvoritev državne razstave bo junija 2024 v Loškem muzeju v Škofji Loki.

Do končne izbire za državno razstavo je selektor prišel po dolgem razmisleku in po večstopenjski selekciji. Kriteriji, ki jim je sledil, so bili naslednji:
1.      Usklajenost s temo (formalna in vsebinska, pri tem je imela prva več teže),
2.      Likovna kvaliteta,
3.      Izvirnost,
4.      Medsebojna usklajenost del za zaključno razstavo.

Lozar si je vse regijske razstave ogledal z zanimanjem in z veliko naklonjenostjo do raznolikosti ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Izbor je predstavljal občutljivo in zahtevno nalogo, saj je moral vsa dela primerjati po naštetih merilih; mnoga dela so ustrezala posameznim, ne pa vsem kriterijem. Pri izboru za razstavo je bila pomembna tudi homogenost celote. Po mnenju Lozarja so vsi sodelujoči, ne glede na to, ali so bili izbrani ali ne, pokazali relativno visoko stopnjo likovne senzibilnosti in kreativnosti. Zato upa in verjame, da bodo vztrajali v svojem delu in sodelovali tudi na naslednjih regijskih in državnih razstavah.

SEZNAM IZBRANIH DEL:

Aleksandra Anžur: Odmev
Alenka Venišnik: Relativnost pogleda
Andrej Perko: Vrata v ne-stvar(nost)
Andreja Eržen: Cigani
Andreja Komočar: Visoki let
Anka Kante: Živost skritega
Anže Habjan: Pohlep je avtor praznine
Barbara Štrakl Borlovan: Jin in Jang
Boris Tkalčič: Razgledni stolp
Branka Pirc: Odhajanja
Darinka Asič: Teorija kaosa
Darja Škrilec: Liki v barvah 1 in 2
Dumija Petakl (Klavdija Špenko in Milena Žavbi): Občutenja
Đurđica Jenček - Đuli: Navdih
Edita Vodan Šoštarič, Zamenjava
Gerhard Mernik: Polnost praznine
Helena Angelski: Preobrazba parazita
Ivan Skubin: Razpoka
Jan Tapiwa Chapo: Solitude
Janez Klavžar: Slikarja stol
Janko Lisjak: Migracije
Jernej Dolničar: Ni vse črno-belo
Jasmina Čelan: Potovanja v času
Jelena Dolenc: Granatno jabolko
Karmen Kukovič: Sij
Leopold Methans: Poseg/K
Ljiljana Čuček: T-XXXI
Ljoba Klanče: Rubikon
Ljubica Zgonc Zorko: Morfologija kocke
Lojze Veberič: Nočne sledi
Marjan Smrekar: Dama
Metka Tropenauer: Zaznava nedoživetega
Nejc Jogan: Podstrešje
Nena Šutila: Popolnost praznine
Nina Elise Reiter: Dober tek
Petra Kampl Petrin: Sonce
Romeo Štrakl: Sv. Trojica v Slovenskih Goricah
Rosana Maček: Pot v svobodo
Ruža Prahin: Osvajanje praznine
Savo Zupan: Nebeška mana
Simona Robin: Brez naslova
Slavko Toplak: Svetloba polni praznino
Stanislava Vodopivec: NA-JA
Svetlana Godec: Praznina črnine
Špela Orešnik: Nevidne vezi
Tatjana Koropec: Večnost
Vasja Nanut: Kako? Na oko!
Živa Čuk Ćoralić: Spodnji levi kot

Dodatne informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si

W www.jskd.si  

 

 

 

 

 

prijavnica

prijavnica

prijavnica

prijavnica