LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Natečaj revije Mentor in JSKD

ZA NAJBOLJŠA LITERARNA GLASILA, LITERARNE ZBORNIKE ter
KNJIGE S PRISPEVKI OSNOVNOŠOLSKIH in SREDNJEŠOLSKIH AVTORJEV
v okviru 31. ROŠEVIH DNEVOV 2018


Na naslov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ob letošnjem razpisu za najboljša osnovnošolska in srednješolska literarna glasila do roka prispelo 26 publikacij. Strokovno komisijo sta tvorila Miha Mohor, slovenist, soavtor osnovnošolskih učbenikov ter avtor priročnika Glasovi mladih, ter Barbara Rigler, samostojna svetovalka JSKD za literaturo ter odgovorna urednica revije Mentor. V sredo, 28. februarja 2018, se je komisija sestala in pregledala vsa prispela šolska glasila.


V šolskih literarnih listih je komisijo zanimala predvsem izrazna moč mladih piscev ter pestrost literarnih zvrsti in vrst, ki se je članoma komisije kazala kot rezultat sodobnega pouka besedilnih vrst in književnosti ter prizadevanj v delavnicah ustvarjalnega pisanja. Glede na izvirnost zamisli in uresničenje zastavljenih ciljev sta ocenjevala tudi posebne publikacije: tematske številke glasil, zbornike, almanahe, antologije, pesniške zbirke, prozne knjižice, literarne priloge, prevode, glasila v tujih jezikih, priložnostne publikacije, projektne in raziskovalne naloge na temo literature, ipd. Splošna ocena je, da nivo literarnih glasil in publikacij ostaja dokaj visok, saj se številna glasila odlikujejo z jasnimi uredniškimi koncepti, za njihovimi stranmi pa razpoznavamo kakovosten sodoben pouk literature ter raznovrstnost projektnih in tematskih nalog. Ob širjenju tematik in vrst spisja ter obvladovanju besedilnih vrst pa ostaja dovolj prostora za pristen izraz mladih. Uspešno mentorsko delo izhaja le iz otrokove in mladostnikove avtentičnosti in je posredno. Zato v najboljših prispevkih ti izražajo svojo naravo, svoje enkratne skrivnosti in atraktivnosti svojega mišljenja.

 

Glasila osnovnih šol:

 

Glavna nagrada za dve knjigi v enem
ZBORNIK 2017/MOJE POEZIJE VESNE MUZEK
(OŠ Franca Rozmana Staneta – Maribor)
Izbor pesmi in spremna beseda:  Simona Deučman in Mihaela Dorner
Mentorica likovnih del: Janja Tomažič
Avtorske pesmi: Vesna Muzek
Literarno glasilo z Osnovne šole Franca Rozmana Staneta se bere z obeh strani: na eni strani je pesniški zbornik z lepimi grafičnimi listi, exlibrisi in linorezi, ko knjigo obrnemo, pa zalistamo v pesniško zbirko Vesne Muzek. Pesniško ustvarjanje učencev na tej šoli ima dolgo tradicijo, mentorji ga spodbujajo z razpisovanji natečajev, sodelujejo pa tudi ob spodbudah, ki prihajajo od drugod. Zbornik 2017 je almanah najboljših pesniških dosežkov za več let nazaj, zato lahko pri tistih otrocih, ki so dolga šolska leta zvesti pesnjenju, opazujemo njihovo ustvarjalno zorenje in razvoj. Na drugem koncu te obojestranske knjige je pesniška zbirka deklice, ki je s svojo ustvarjalnostjo presegla vrstnike in so jo ob zaključku šolanja na osnovni šoli nagradili s posebnim mestom v knjigi. Vesna Muzek je ne samo avtorica drobnih izvirnih pesniških podob, ampak za njimi slutimo, da je tudi dobra in razgledana bralka slovenske otroške poezije.

   

Nagrada za pesniški almanah
SAMORASTNIKI
(OŠ Prežihov Voranc Maribor)
Glavni in odgovorni urednici: Zala Bedenik in Lily  Sara Klampfer

Mentorici literarnih prispevkov: Mojca Andrej in Marija Podstenšek
Izbor likovnih del: Vlado Vučić
Pesniški almanah Samorastniki ob robu kot rdeča nit spremljajo citati o pesništvu izpod peresa slovitih svetovnih in domačih pesnikov. Mlade ustvarjalce vodijo k izvirnim stvaritvam od »narimanih« besed iz prvih razredov do poskusov pisanja gazel iz devetih. Poleg šolskih literarnih ciljev razdelek, v katerem se predstavijo priseljeni otroci s pesmimi v svojem jeziku (ruščini, albanščini, bosanščini …) ter s prevodi v slovenščino, pomaga uresničevati številne pomembne vzgojne smotre.

   

Nagrada za izbrane haikuje medšolskega natečaja
HAI-EKO
(OŠ Franceta Bevka Tolmin)
Glavni in odgovorni urednik ter spremna beseda: Jože Štucin
Uvodne pesmi: Vesna Šare, Valentin Cundrič
Hai-eko je prava literarna knjiga – zbirka haikujev. Njen pobudnik, glavni mentor in urednik je Jože Štucin.  Pri nastanku so s svojimi prispevki konkurirali otroci iz vse osnovne šole Franceta Bevka, k literarnem sodelovanju pa je mentor povabil še 42 drugih šol. Najboljše pesniške dosežke so likovno opremljene objavili v knjigi.  

 

   

Nagrada za tematsko številko o literarnih in vsakdanjih junakih
MLADA RAST, september 2017
(OŠ Cerkno)
Urednica in lektorica: Mojca Lipužič Moravec
Osnovna šola Cerkno je razpisala medšolski natečaj o Petru Klepcu in vzornikih, s katerim je otroke od občudovanja globalnih super junakov - s katerimi se srečujejo v računalniških igricah, filmih, stripih in knjigah, usmerila v  slovensko folklorno izročilo in resnični svet okrog sebe. Tako otroci iz vse Slovenije pišejo o Petru Klepcu in pripovedujejo o svojih domišljijskih svetovih. V tematski številki sledijo po razredih urejeni spisi, pesmice in risbe otrok, rdeča nit pestrih izdelkov pa so Peter Klepec in drugi slovenski literarni junaki. V prispevkih iz tretjega triletja fiktivne junake vse bolj zamenjujejo ljudje iz realnega življenja; tako lahko prebiramo portrete dedka in babice, soseda, učitelja in drugih, ki so mladim piscem dajali vzgled za življenje. Medšolski natečaj so zaključili s himno o Petru Klepcu in vzornikih, notnemu zapisu skladbe Edwarda Griega pa so dopisali svoja pesemska besedila o letnih časih. V poglavju Jeziki so predstavili besedila iz partnerskih šol, s katerimi so si izmenjali ljudske pripovedi, in otrokom omogočili srečanje s tujimi jeziki. Dodatna pohvala: Na šoli so na podlagi šolske raziskovalne naloge o življenju in delu pomembnega lokalnega učitelja izdali tudi obsežno tematsko številko Viktor Jereb. O učitelju, ki je bil zaslužen, da se je po petindvajsetletni italijanski okupaciji šolstvo v kraju ponovno obudilo, so učenci pod mentorskim vodstvom zbrali bogato dokumentarno gradivo in svoje prispevke povezali v zaokroženo domoznansko delo.

   
Nagrada za tematsko številko Berem – razumem - znam
GLASEK
(OŠ Srečka Kosovela Sežana)
Uredili: Aleksandra Furlan, Mateja Melan, Nives Mohorčič Lipanje
Moto tematske številke Berem, razumem, znam je verz iz osmošolkine pesmi. Večina prispevkov je nastala v okviru šolskega projekta, s katerim so učitelji vodili učence  k lastni ustvarjalnosti. V prvem poglavju Berem otroci v sliki in besedi predstavijo, zakaj je dobro brati, v poglavju Razumem iščejo skrite besede v piktogramih in se dokopljejo do literarnih izdelkov z igro na temo razumevanja,  v zaključku pa razgrnejo pred nas svoje raznolike rezultate veščin in znanj.
   
Posebna nagrada za obuditev in spodbujanje rokopisnega glasila
PET JE DVE V ENI, SLOVENIJA IN BRANJE, januar 2017
(OŠ Valentina Vodnika Ljubljana)
Mentorica: Tatjana Furjan
V svojih začetkih v 19. stoletju  so bila domala vsi šolski listi rokopisni. To tradicijo na Osnovni šoli Valentina Vodnika na nov način obujajo s fotokopiranimi rokopisi, povezanimi v razredno rokopisno glasilo. V prvem delu projekta otroci 5. A pišejo domoljubne pesmi, drugi del lista pa je posvečen branju. Črke, besede, povedi – vse to vodi v pravo branje …
   

 

GLASILA GIMNAZIJ IN SREDNJIH ŠOL:

 

Nagrada za izbor najboljše dijaške pesniške ustvarjalnosti
DOMAČE VAJE, letnik XCIII
(Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana - Šentvid)
Glavna urednica: Katarina Remic
Mentorica: Mateja Gomboc 
Domače vaje so literarni list z najdaljšo tradicijo izhajanja, saj so kot rokopisni list Alojzijevišča ugledali luč sveta že daljnega 1868. leta. Najnovejša številka je premišljeno urejen zbornik najboljših dijaških pesmi in krajše proze, ki jih zaključujejo intervjuji s pomembnimi kulturniki (Smiljanom Trobišem, Kajetanom Gantarjem, urednikom Mohorjeve družbe), dodana pa so še besedila v angleščini. Zbornik je opremljen z lepimi fotografijami Andraža Novaka, ki napovedujejo nove razdelke in refleksijo njihovih literarnih prispevkov.

   
OCEANI
(Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana - Šentvid)
Urednik: Luka Benedičič
Mentor: mag. Andrej Bartol
Projektna naloga: Ema Pestotnik
Oceani so almanah literarnih presežkov, izdani ob 25-letnici delovanja Zavoda sv. Stanislava. V petih tematskih razdelkih so zbrane in premišljeno urejene pesmi sedanjih in nekdanjih dijakov. Knjiga je lepo opremljena z izvirnimi risbami. Poleg tega, da knjiga prinaša izvirni presežek srednješolskega pesnjenja, za vsem stoji kakovosten pouk literature.
   
Nagrada za gimnazijsko literarno glasilo
IZ SEBE, 7. številka (2016) in 8. številka  (2017)
(Gimnazija Nova Gorica)
Mentor: Nejc Rožman Ivančič
Glasilo uvaja (redko viden) popoln kolofon in se odreče uvodniku, saj bralca vrže naravnost v literaturo. Obe številki sta diskretno opremljeni s simboli žarnic in ur (oblikovalka Jelena Uršič) in prepletata dijaško poezijo in prozo, ne manjka pa tudi intervju z igralko in predstavitev Zlobčeve zbirke Ljubezen, ki je v projektu umetniške gimnazije. Iz sebe je prava mala literarna revija, ki jo na šoli, ki je usmerjena v umetnost, kar se lepo vidi na izdelku, izdajo vsako leto.
   
Nagrada za srednješolski literarni list s poudarkom na kritiško-esejističnem razmišljanju
MAESTRAL
(Gimnazija Koper)
Urednica: Ines Cergol
Uredniški odbor: Jan Krevatin, Domen Lušin, Mak Tepšić
Mentorica Ines Cergol v uvodu napove aktualno usmerjenost mlade generacije na šoli v film, saj se več sodelavcev posveča režiranju in snemanju filmov. Res se ta zanimanja odražajo v rubriki Esejistični in kritični utrinki (filmska kritika), a se v njej razpirajo tudi širša kulturna  (Vilenica) in družbenokritična obzorja. Polovico glasila zavzemajo ustvarjalna literarna besedila in predstavitev kulturnega maratona s temo Ljubeznenje.  
   
Posebna nagrada za literarno ustvarjanje v dijaškem domu
TRIPER
(Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana)
Mentorja: Nina Golob, Drago Pintarič
Literarni list, ki nastaja v dijaškem domu odlikuje izvirna likovna podoba. Okrog njega se je zbrala skupina mladih, ki so zapisani literarnemu ustvarjanju. Nadaljuje slovensko tradicijo glasil literarnih krožkov, iz katere so v 19. in začetku 20. stoletja rasli pesniki in pisatelji, in omaja prepričanje dvomljivcev, da danes to ni več mogoče.

 

 

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

samostojna strokovna svetovalka
za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

fotogalerija

e-prijavnica

 

Soorganizatorja: