LITERATURA /NATEČAJI / 2019

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO SAMOZALOŽNIŠKO KNJIGO Z LETNICO 2019

 

Revija Mentor, ki deluje v okviru Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, razpisuje natečaj za najboljšo leposlovno knjigo, izdano v samozaložbi, z letnico 2019.

Natečaj je namenjen vsem avtorjem, ki so lani sami izdali pesniško zbirko, prozo ali zbirko dramskih besedil, napisano v slovenščini, in so sami plačali zanjo stroške ali so del stroškov za tisk dobili s pomočjo sponzorjev.

Knjige (1 izvod) je treba poslati na naslov JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana do četrtka, 23. aprila 2020 – SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKIH PRAVIC, podatke pa vpisati v e-prijavo na spletni strani JSKD (najkasneje do 23. aprila 2020):

e-prijava

Rezultati bodo znani do jeseni, objavljeni pa bodo na spletni strani JSKD, www.jskd.si (Literarna dejavnost). Vsi prijavljeni boste obvestilo o izboru dobili po elektronski pošti, vabilo na podelitev priznanj pa tudi po klasični pošti.

Najboljši avtor bo za nagrado dobil recenzijo v reviji Mentor v letu 2021 in priznanje na podelitvi ob državnem srečanju odraslih literatov – V zavetju besede 2020, v nedeljo, 22. novembra 2020, v Kotljah.  

Prijavljene knjige bo pregledala in izbirala komisija, v kateri sta pesnik, prevajalec in kantavtor mag. Matej Krajnc, ter urednica revije Mentor, Barbara Rigler.

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

producentka za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
F: (01) 2410 510
E: barbara.rigler@jskd.si


 

e-prijava