R A Z P I S
FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2021 – film
FILMFREŠ
Koper, 16. - 21. avgust 2021

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem ter filmskem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

FilmFreš predstavlja filmski del Festivala VIZIJE.

Festival je prikaz celotnega delovanja ljubiteljske mladinske filmske dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo filmi vseh oblik in zvrsti.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1) Na razpis se lahko prijavijo filmske/video skupine, posamezniki, kulturni zavodi in kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine in posamezniki, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje s filmsko dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.) Starost ožje avtorske ekipe je med 16 in 30 let. Morebitne izjeme potrjuje direktor festivala.

2) Tema filma ni določena. Prijavijo se lahko igrani, dokumentarni in animirani filmi, ne glede temo ali žanr, vkjlučno s plesnimi, glasbenimi, športnimi in drugimi filmi.

3) Posamezne skupine ali posamezniki lahko prijavijo filme, ustvarjene v letih 2019, 2020 ali 2021. Število filmov, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

4) Vse pravočasno prispele filme si ogleda državni selektor, ki v sodelovanju z organizacijskim odborom festivala Vizije sestavi program Festivala Vizije – Festivala mladinske kulture, ki bo potekal med 16. in 21. avgustom 2021 v Kopru. Spremembe niso mogoče.

5) Prijavitelji bodo o izboru obveščeni najkasneje do 12. julija 2021.

II. Nagrade

6) Vsak izbrani film prejme dve brezplačni udeležbi na Mednarodnih poletnih gledaliških in filmskih delavnicah IZOLA JE LETOS SPET V KOPRU za eno osebo. Delavnice bodo potekale med 16. in 21. avgustom v Kopru, vzporedno s Festivalom Vizije. Nagrada vključuje kotizacijo, hrano ter namestitev v Dijaškem domu Koper.

7) Nagrado lahko izkoristi katerikoli član ekipe. Ngarada velja izkjlučno za Mednarodne poletne gledališke in filmske delavnice IZOLA JE LETOS SPET V KOPRU. Udeleženec lahko izbere katerokoli izmed razpisanih delavnic. Več informacij o delavnicah lahko najdete na https://www.jskd.si/gledalisce-in-lutke/delavnice_gledalisce/2020_21/poletne_mednarodne_koper_21.htm.

8) V kolikor bi se delavnic udeležilo več članov ekipe, se vsem ostalim prizna 20% popust na kotizacijo.

9) Sam festival bo netekmovalne narave, na njem ne bo strokovne žirija, Vizionarji za leto 2021 ne bodo podeljeni.

III. Prijava

10) Prijava je možna izključno preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

https://forms.gle/d2H46YX1obyBBogW6

11) V festivalskih tiskanih in spletnih gradivih bodo uporabljeni potatki in opisi, ki bodo navedeni v prijavnici. Vsakršne spremembe je potrebno nemudoma sporočiti organizatorju na matjaz.smalc@jskd.si.

12) V kolikor prijavitelj prijavlja več filmov, je za vsak film potrebno izpolniti svojo prijavnico.

13) Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do ponedeljka, 5. julija 2021.

 

DODATNE INFORMACIJE

 


Matjaž ŠMALC

producent za filmsko dejavnost

 

T: (01) 2410 511
E: matjaz.smalc@jskd.si

 

 

 

rezultati

e-prijava