FINANCIRANJE

 

 

 

 

Javna naročila v letu 2009


 

 

JN 4300-13/5-2009:

Javno naročilo za dobavo računalniške opreme in opreme za razmnoževanje

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisuje javno naročilo za dobavo računalniške opreme in opreme za razmnoževanje.

 

Predmet javnega naročila:

Računalniška oprema in oprema za razmnoževanje


Vrsta javnega naročila:

Zbiranje ponudb po predhodni objavi v skladu z 61. členom ZJN-2

 

Obdobje:

12 mesecev

 

Oznaka naročila:

JN 4300-13/5-2009

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 1.6.2009 do 12. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 4.6.2009 ob 11. uri v prostorih naročnika (sejna soba).


Vprašanja in odgovori

 

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Marjeta Turk
marjeta.turk@jskd.si
telefon : 01/24 10 524
fax.: 01/24 10 510

 

Vprašanja in odgovori