FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2015 / MARIBOR -PrR- 2017

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 09. 2016 (www.jskd.si) in Pogodbo o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti št.  41001-233/2017 z dne 27. 6. 2017, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2017 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: razpis Maribor-PrR-2017)

 

 

Dokumentacija razpisa

 

Dokumentacija razpisa Maribor PrR-2017 obsega:

 

Besedilo razpisa Maribor PrR-2017

 

Merila razpisa Maribor PrR-2017

 

Prijavni obrazci:

A (splošni podatki o prijavitelju);

 

B (podatki o delu društva);

 

C (finančni načrt);

 

D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti):

D1-pevski zbori, vokalne skupine

D2-pihalni orkestri, inštrumentalne skupine

D3-gledališče

D4-folklorna in plesna dejavnost

D5-likovna, video in filmska dejavnost ter fotografija

D6-strokovna društva

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Matija Varl
matija.varl@jskd.si

02/2342-117


Katarina Simončič

katarina.simoncic@jskd.si;
02/2342-115

Nežka Šoštarič

nezka.sostaric@jskd.si
02/2342-110

 

Uradne ure po telefonu so od 7. 7. 2017 do 21. 7. 2017 ob ponedeljkih od 10. do 12. ure ter od 21. 7. 2017 dalje ob ponedeljkih in četrtkih  od 10. do 12. ure.