JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2022

e-prijava

 

Status:

 

ODPRT

(Veljaven razpis objavljen v Ur. l. RS, z dne 22. 7. 2022

Datum objave:

22. 7. 2022

Rok prijave:

22. 8. 2022

Prijave oddate prek Obrazca za formalno prijavo (obrazec se nahaja v točki Razpisna dokumentacija)
in prek E-prijavnega obrazca

Število vključenih posameznikov:

 

V letu 2022 bo 67 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 57 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 10 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki.

Za javni razpis - poziv 2022/3 3 z objavo v Uradnem listu RS z dne 22. 7. 2022 je na voljo 48 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12-ih razpisanih modulov.

Vrednost:

brezplačna udeležba na izobraževanju

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

V letu 2022 je razpisanih 12 brezplačnih izobraževalnih modulov v obsegu do 120 ur. Moduli se bodo izvajali v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji. Izvedba izobraževalnih modul bo potekala v živo, hibridno in/ali v spletnem okolju.

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL,
SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12A: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/

 

Razpisna dokumentacija:

 

- Besedilo razpisa

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)

- Obrazec za formalno prijavo

V VSAKEM PRIMERU ODDAJTE TUDI E-PRIJAVO!!!

E-PRIJAVA

e-prijava

 

- Navodila za pripravo in oddajo prijave

- Vzorec pogodbe o izobraževanju

- Ocenjevalni list

- Časovnica

- Kohezijske statistične občine

- Stopnja registrirane brezposelnosti

- Koeficient razvitosti občin za leti 2022 in 2023


Kontaktna oseba:

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete go. Ireno Kržan, samostojno strokovno svetovalko za projekt ESS (tel. št. 01 24 10 510).

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.

 

IZJAVE UDELEŽENCEV

»Skozi omenjen seminar sem pridobila zelo dober in kvaliteten vpogled v teorijo filma, najbolj pa meje prepričal praktični del, kjer smo udeleženci sami ustvarili svoj film. Tekom izvedbe seminarja me je najbolj navdušil zelo dobro zastavljen program predavanj, saj je bil zastavljen zelo kreativno – udeleženci smo morali na vsakem predavanju aktivno sodelovati in na ta način sem pridobila vpogled v tematike, ki jih sama s teorijo ne bi osvojila. Hkrati pa so v seminarju sodelovali tudi različni gostje, kar je še dodatno popestrilo naša druženja in mi prineslo veliko novega znanja. Prav zaradi tega bi vsem, ki imajo možnost, predlagala, da se izobraževanj udeležijo. »
Maša, udeleženka Filmske šole Slovenj Gradec

 

»Brezposelne mlade, ki razmišljajo o svoji karierni poti, bi pozvala, da se udeležujejo različnih dejavnosti i izkoristijo vsako priložnost za pridobitev znanja s kateregakoli področja. Nikoli namreč ne veš, v čem se morda najdeš ali kje spoznaš isto misleče ljudi, s katerimi izpeljete projekt, ki sicer ne bi bil mogoč. Ne bojte se izkusiti novih stvari!«
Maša, udeleženka Filmske šole Maribor

 

»Izvedba izobraževanja mi je dala nova znanja na področju ustvarjanja kratkih filmov, ki pa niso potekala samo med štirimi stenami, ampak so dopuščala možnost lastnega kreiranja, s podajanjem lastnih idej in preizkušanjem naučenega. Predavatelji so nas spodbujali z zanimivi predavanji, podkrepljenimi z lastnimi izkušnjami ter odprtostjo za reševanja vprašanj. Medsebojno, sprva razmeroma formalno sodelovanje je do zaključka izobraževanja preraslo v nova prijateljstva, ki dopuščajo tudi možnosti morebitnega kasnejšega sodelovanja. Vsem lahko tovrstno priložnost položim na srce.«
Mojca, udeleženka Filmske šole Slovenj Gradec