FINANCIRANJE

 

 

 

Javni projektni poziv Etn-2010

 

 

REZULTATI POZIVA

 


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je zaradi potrebe po usklajenem delovanju in zaradi želje, da bi manjšinskim etničnim skupnostim poenostavil način pridobivanja finančnih sredstev iz državnega proračuna, združil sredstva, ki so bila v preteklih letih namenjena različnim etničnim skupnostim prek razpisa Ministrstva za kulturo (Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti - cca. 217.000,00 evrov) in poziva JSKD (Javni projektni poziv, cca. 25.000,00 evrov). Poziv Etn 2010 je tako dodelil sredstva v višini obeh navedenih pozivov preteklih let - 233.758,00 evrov. V letu 2010 je bilo prijavljenih 276 projektov (zaprošenih nekaj več kot 1.300.000 evrov), od tega bo sofinanciranih 168 projektov v letu 2010 .

 

Predmet poziva ETN 2010 je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.

 

Projekti, ki jih je strokovno programska komisija predlagala v sofinanciranje, izpolnjujejo vse splošne kriterije in so dosegli minimalno 60 točk pri presoji posebnih kriterijev, ter sledijo zastavljenim ciljem poziva:

- spodbujanje ustvarjalnosti;
- ohranjanje posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
- predstavljanje manjšinskih skupnosti širšemu okolju;
- podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in promocijo v tujini;
- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;
- povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo poziva

 

Obrazec za poročanje

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Obrazec za poročanje