JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2014

 

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2014

 

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS,

 

ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2014)

 

 

Med 3. januarjem in 7. februarjem 2014 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2014).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 161.587,00 €. JSKD je v roku prejel 354 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 237 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 643,46 €.

 

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa

 

 

 

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

VZOREC OBRAZCA (pdf)
Obrazec naj vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

Etn 2014 vzorec obrazca.pdf