JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MMC 2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE MREŽE MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2014

(v nadaljevanju: projektni razpis z oznako JPR-MMC-2014)

 

REZULTATI

 

Med 3. januarjem 2014 in 7. februarjem 2014 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2014 (JPR-MMC 2014).
Predmet razpisa JPR-MMC 2014 je bilo sofinanciranje delovanja programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije.


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 73.079,00 €. JSKD je v roku prejel 24 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 14 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na razpisu ter so pri presoji splošnih in prednostnih kriterijev prejeli najmanj 80 od možnih 100 točk.

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Marjeta Turk

pomočnica direktorja

T: 01 24-10-524

E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Uradne ure: Uradne ure so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

VZORCI OBRAZCA
Obrazci naj vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 


JPR-MMC-2014 vzorec obrazcev.pdf