JAVNI RAZPISI IN POZIVI / VPR-2021/2022

javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2021/2022)

Med 29. januarjem in 1. marcem 2021 je bil odprt javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ( VPR-2021/2022).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2021 in 2022. Razpisni področji sta bili zborovska in folklorna dejavnost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 50.000,00 € na letni ravni (35.000,00 € za zborovsko in 15.000,00 € za folklorno dejavnost). JSKD je v roku prejel 7 vlog.

Strokovno programski komisiji sta pregledali vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 5 projektov, ki so bili na podlagi razpisnih kriterijev ocenjeni višje. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 10.000,00 €.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 


 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - FOLKORNA DEJAVNOST

Ocenjevalni list VPR-2021/2022 - ZBOROVSKA DEJAVNOST

Vzorec obrazcev - folklorna dejavnost

Vzorec obrazcev - zborovska dejavnost