JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2014

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR-2014

 

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2014 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

Med 3. januarjem in 7. februarjem 2014 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2014).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 314.640,00 €. JSKD je v roku prejel 970 vlog.

Strokovne programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 492 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 619,14 €.

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo razpisa

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

VZORCI OBRAZCEV
Obrazci naj vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

PR-2014 - inštrumentalna - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - krovne organizacije - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - likovna - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - literarna - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - plesna - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - zborovska - vzorec obrazcev.pdf

 

PR-2014 - filmska - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - folklorna - vzorec obrazcev.pdf


PR-2014 - gledališka,lutkovna - vzorec obrazcev.pdf

 

  1. OCENJEVALNI LISTI
  2. Ocenjevalni list - inštrumentalna
  3. Ocenjevalni list - plesna
  4. Ocenjevalni list - krovne organizacije
  5. Ocenjevalni list - literarna
  6. Ocenjevalni list - zborovska
  7. Ocenjevalni list - filmska
  1. Ocenjevalni list - gledaliska
  2. Ocenjevalni list - folklorna
  3. Ocenjevalni list - likovna