JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2022

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2022)

 

Med 28. januarjem in 28. februarjem 2022 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2022).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 304.030,00 €. JSKD je v roku prejel 588 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 33 vlog zavrženih s sklepom.
Komisije so v nadaljevanju obravnavale preostalih 555 vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 312 prijaviteljev. Na predlog komisij je bilo v sofinanciranje sprejetih 408 projektov v skupni vrednosti 299.866,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 734,97 €.

 

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 


 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si