FINANCIRANJE

 

 

ARHIV POZIVOV

 

 

Javni projektni poziv 2007

 

 

Med 12. januarjem in 12. februarjem 2007 je bil odprt javni projektni poziv (PP-2007) za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2007 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. PP-2007 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/07, dne 12. 01. 2007.

 

Predmet projektnega poziva je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo v letu 2007 izvedeni kot:
- prireditve;
- izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.

 

Področja sofinanciranih dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). Okvirna vrednost projektnega poziva PP-2007 znaša 422.890,00 EUR oz. 101.341.000,00 SIT.

 

JSKD je v roku prejel 1233 vlog. Strokovno programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe.

 

Besedilo poziva

 

Projekti, ki bodo v letu 2007 sofinancirani iz sredstev PP2007

 

Projekti, ki v letu 2007 ne bodo sofinancirani iz sredstev PP2007

 

Obrazec za poročanje