FINANCIRANJE

 

 

Javni projektni poziv 2008

 

 

 

javni poziv

 

za izbor KULTURNIH PROJEKTOV na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih je v letu 2008 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: projektni poziv, oznaka PP-2008)

 

 

Med 18. januarjem in 18. februarjem 2008 je bil odprt javni projektni poziv (PP-2008) za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih je v letu 2008 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. PP-2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/08, dne 18. 01. 2008.

 

Predmet projektnega poziva je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki so bili v letu 2008 izvedeni kot:
- prireditve;
- izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.

 

Področja sofinanciranih dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). Okvirna vrednost projektnega poziva PP-2008 znaša 433.463,00 EUR.

 

JSKD je v roku prejel 1137 vlog. Strokovno programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo poziva

 

Obrazec za poročanje

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Obrazec za poročanje