FINANCIRANJE

 

 

 

Javni projektni poziv 2009

 

 

 

Med 16. januarjem in 16. februarjem 2009 je bil odprt javni projektni poziv (PP-2009) za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2009 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. PP-2009 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/09, dne 16. 01. 2009.

 

Predmet projektnega poziva je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo v letu 2009 izvedeni kot:


- prireditve;
- izobraževanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.

 

Področja sofinanciranih dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, etno dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). Okvirna vrednost projektnega poziva PP-2009 znaša 444.300 EUR.

JSKD je v roku prejel 1314 vlog. Strokovno programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe in v sofinanciranje predlagale naslednje projekte:

 


 

Projekti, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz sredstev PP-2009

 

 

Projekti, ki v letu 2009 ne bodo sofinancirani iz sredstev PP-2009

 

 

Besedilo poziva

 

Obrazec PP-2009 - obračun projekta in poročilo

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Obrazec PP-2009 - obračun projekta in poročilo