FINANCIRANJE

 

 

 

Javni projektni poziv 2010

 

 


REZULTATI POZIVA

 Med 4. januarjem in 4. februarjem 2010 je bil odprt javni projektni poziv (PP-2010) za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2010 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

 

Predmet projektnega poziva je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo v letu 2010 izvedeni kot:

- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
- založniški, filmski, video in večzvrstni projekti.

Področja sofinanciranih dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost in večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja). Okvirna vrednost projektnega poziva PP-2010 znaša 444.300 EUR.

JSKD je v roku prejel 1191 vlog. Strokovno programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe in v sofinanciranje predlagale 633 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne pogoje in so pri presoji posebnih pogojev prejeli najmanj 80 točk.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

Besedilo poziva

 

Obrazec za poročanje

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Obrazec za poročanje