JAVNI RAZPISI IN POZIVI / Prostori/Oprema-2021

 

Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021 (poziv Prostori/Oprema-2021)

 

Predmet javnega poziva Prostori/Oprema-2021 je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture in sicer:
•             sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
•             sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
•             sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva je znašala 400.000,00 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 188 vlog. Zaradi neizpolnjevanje pozivnih pogojev je bilo 7 vlog zavrženih s sklepom.
Strokovno programska komisija je po vrstnem redu prispetja obravnavala vloge prijaviteljev in v sofinanciranje predlagala 61 projektov. 8 projektov je komisija uvrstila na rezervno listo. Za 111 vlog je komisija predlagala zavrnitev financiranja zaradi porabe s pozivom predvidenih sredstev, pri čemer je upoštevala vrstni red prispetja vlog. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 6.557,38 €.

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Vzorec obrazcev