FINANCIRANJE

 

 

ARHIV POZIVOV

 

 

Kulturni tolar

 

Javni poziv Prostori/oprema 2007

 

 

 

REZULTATI

 

 

javnega poziva za zbiranje predlogov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za leto 2007

 

 

 

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev

 

Obrazec za poročanje