FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2008

 

 

JAVNI POZIV MKC 2008

 

Predmet poziva MKC 2008 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov. Okvirna vrednost poziva je znašala 73.415,00 EUR. JSKD je prejel 126 vlog. 2 vlogi sta bili umaknjeni iz nadaljnjega postopka na zahtevo vlagateljev. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev. Sredstva je razdelila med 79 projektov, 6 projektov pa je uvrstila na rezervno listo.

 

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

 

Besedilo poziva

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

 

Besedilo poziva

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev