FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2008

 

 

JAVNI POZIV Specializirana oprema 2008

 

 

 

Predmet poziva Specializirana oprema 2008 so bili projekti nakupa kostumov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. Okvirna vrednost poziva je znašala 52.125,00 EUR. JSKD je prejel 176 vlog. 2 vlogi sta bili nepravočasni ali podani s strani neupravičene osebe in sta bili zavrženi s sklepom. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev. Sredstva je razdelila med 82 projektov, 23 projektov pa je uvrstila na rezervno listo.

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

 

Besedilo poziva

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev

 

Obrazec: Zahtevek za izplačilo

 

Besedilo poziva

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev