FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2009

 

Med 17. aprilom in 17. majem 2009 so bili v okviru Kulturnega tolarja 2009 odprti štirje javni pozivi za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa opreme, ki jih bo v letu 2009 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pozivi so bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 30/09, dne 17. 04. 2009.

Prostori/oprema 2009

Predmet poziva Prostori/oprema 2009 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Okvirna vrednost poziva je znašala 504.000,00 EUR. V teku postopka zbiranja vlog so se sredstva zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije zmanjšala za 50.000,00 EUR. JSKD je prejel 329 vlog. 3 vloge so bile umaknjene iz nadaljnjega postopka na zahtevo vlagateljev. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja in sredstva razdelila med 270 projektov.


Specializirana oprema 2009

Predmet poziva Specializirana oprema 2009 so bili projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. Okvirna vrednost poziva je znašala 160.000,00 EUR. JSKD je prejel 193 vlog. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja in sredstva razdelila med 154 projektov.


MKC 2009

Predmet poziva MKC 2008 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov. Okvirna vrednost poziva je znašala 205.400,00 EUR. V teku postopka zbiranja vlog so se sredstva zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije zmanjšala za 80.000,00 EUR. JSKD je prejel 96 vlog. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja in sredstva razdelila med 88 projektov.


Informatika 2009

Predmet poziva Informatika 2009 so bili nakupi informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Okvirna vrednost poziva je znašala 216.000,00 EUR. V teku postopka zbiranja vlog so se sredstva zaradi rebalansa proračuna Republike Slovenije zmanjšala za 100.000,00 EUR. JSKD je prejel 101 vlogo, 1 vloga je bila umaknjene iz nadaljnjega postopka na zahtevo vlagatelja. Strokovno programska komisija je vloge obravnavala po vrstnem redu prispetja in sredstva razdelila med 91 projektov.