FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2010

 

 

JAVNI RAZPIS INFORMATIKA 2010

 

 

Predmet razpisa Informatika 2010 so bili nakupi informacijske in telekomunikacijske opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je znašala 75.800,00 EUR. JSKD je prejel 181 vlog. Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 133 projektov.

 


Dodatne informacije


Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,
- Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508.

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9.00. do 11.00 ure.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo