FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2010

 

 

JAVNI RAZPIS MKC 2010

 

 

Predmet razpisa MKC 2010 so bili nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov. Okvirna vrednost razpisa je znašala 86.600,00 EUR. JSKD je prejel 111 vlog. Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 78 projektov.

 

 


Dodatne informacije


Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,
- Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508.

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9.00. do 11.00 ure.

 


 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo