FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2010

 

 

JAVNI RAZPIS SPECIALIZIRANA OPREMA 2010

 

 

Predmet razpisa Specializirana oprema 2010 so bili projekti nakupa kostumov in specialnih inštrumentov za folklorne skupine ter projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre. Okvirna vrednost razpisa je znašala 133.400,00 EUR. JSKD je prejel 221 vlog. Strokovno programska komisija za sofinanciranje investicij je sredstva razdelila med 165 projektov.

 


Dodatne informacije


Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,
- Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508.

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9.00. do 11.00 ure.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo