FINANCIRANJE

 

 

MMC:

MMC
Med 25. majem 2012 in 26. junijem 2012 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2012, ki jih bo sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JPR-MMC 2012).

Predmet razpisa JPR-MMC 2012 je bilo sofinanciranje delovanja programa multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije ter delovanje regijskih kulturnih centrov.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 138.592,00 €. JSKD je v roku prejel 25 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 15 projektov, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na razpisu in so pri presoji splošnih ter prednostnih kriterijev prejeli najmanj 80 od možnih 100 točk.

 

Odobreni projekti

Neodobreni projekti

Besedilo razpisa

 

Pogosta vprašanja

vzorec obrazcev (PDF 345kb)

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 


 

Besedilo razpisa

Pogosta vprašanja

vzorec obrazcev (PDF 345kb)

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)