FOLKLORNA DEJAVNOST


S E M I N A R

RAČUNALNIŠKO ZAPISOVANJE KINETOGRAFIJE
Ljubljana, od oktobra do decembra 2012

R A Z P I S   


Slovenski ljudski plesi, ki so objavljeni v knjigah Mirka Ramovša, pa tudi objave nekaterih drugih avtorjev, ki so raziskovali slovensko plesno izročilo, so v delih, s katerimi si pri svojem delu pomagajo tudi folklorniki, opisani besedno, veliki večini pa je dodan tudi znakovni zapis. Na Slovenskem je z lastnim znakovnim sistemom plese zapisovala Tončka Marolt, dr. Bruno Ravnikar pa je v rabo vpeljal mednarodno plesno pisavo – kinetografijo, katere poznavanje je za današnje vodje folklornih skupin brez dvoma nujno, če želijo ustvarjati nove programe ali pa če želijo v ustrezni podobi ohranjati stare.
Z namenom, da bi med folklorniki izboljšali poznavanje kinetografije – pisanje in branje objavljenih zapisov, predvsem pa računalniško pisanje, vsem, ki ste predavanja iz kinetografije že poslušali, ponujamo, da se seznanite z računalniškim programom zapisovanja kinetogramov, ki ga je ustvaril Peter Bezjak. Gre za popolno novost v slovenskem prostoru, program pa je prilagojen preprostemu delu – zapisovanju in branju kinetogramov slovenskih ljudskih plesov. Glej: www.labanotator.kepha.si.


Vsebina:

  • spoznali boste računalniški program;
  • seznanili se boste z računalniškim zapisovanjem osnovnih položajev in gibov posameznih delov telesa s poudarkom na zapisih rok in nog;
  • na tečaju se boste naučili zapisovanja in s tem tudi branja osnovnih plesnih prvin;
  • ob lastni iniciativi boste sposobni v popolnosti obvladati pisanje vseh znakov.

Predavatelj:
Tečaj bo vodil Peter Bezjak, dolgoletni folklornik, avtor računalniškega programa.

Obseg tečaja in termini:
Skupni obseg: 12 ur.
Predvideni termini: 20. oktober, 17. november, 8. december 2012.
Predviden urnik: od 9.00 do 13.00 z vmesnimi odmori.
Zaradi nekaterih nepredvidljivih okoliščin so možne tudi spremembe terminov.

Priporočilo:
Pred pričetkom seminarja si dobro oglejte spletno stran www.labanotator.kepha.si. Z nje si snemite brezplačno različico programa in osnove preverite v praksi.

Na seminar ste vabljeni:

  • strokovni vodje odraslih folklornih skupin, ki imate osnovno znanje kinetografije in v osnovi obvladate delo z računalnikom.

Lokacija:
Seminar bo potekal v Ljubljani, na Osnovni šoli Livada. Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana.

Kotizacija za udeležbo na seminarju skupaj z nakupom računalniškega programa za zapisovanje kinetogramov znaša 60 € (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna.  

Rok prijave:
Vašo prijavo pošljite na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za folklorni seminar), najpozneje do petka, 28. septembra 2012. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.


 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica