FOLKLORNA DEJAVNOST /IZOBRAŽEVANJA

 

IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2023/24

 

   

 

 

SKOZI OČI ŽIRIJE

Žalec (natančnejšo lokacijo sporočimo naknadno), sobota, 15. junij 2024

Vabimo na enodnevno izobraževanje ob Maroltovem srečanju - državnem tekmovanju odraslih folklornih skupin. Tokrat je izobraževanje namenjeno vodjem odraslih folklornih skupin, koreografom in vodjem inštrumentalnih sestavov, avtorjem glasbenih priredb ter korepetitorjem petja v odraslih folklornih skupinah in plesalcem. Priporočljivo je, da se seminarja udeležijo vse osebe, ki imajo katero od teh funkcij v skupini.

več >>

   

 

 

OTROŠKI FOLKLORNI TABOR

Radenci, od petka, 20. do nedelje, 22. septembra 2024

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem/mentorjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno, plesno in drugo znanje.

več >>

   

 

Prijave do petka, 6. septembra 2024

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE - 2. STOPNJA

Ljubljana, od septembra do oktobra 2024

Seminar namenjamo vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki so v preteklosti že opravili Začetni seminar za vodje otroških/odraslih folklornih skupin ali Seminar za vodje odraslih/otroških folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe 1. stopnje.

>več >>

   

 

 

LJUDSKA JE KUL - SEMINAR ZA VODJE INŠTRUMENTALNIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, oktober 2024 – december 2024

Seminar bo v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

ZAKLJUČENA IZOBRAŽEVANJA 
SEZONA 2023/24

 

   

 

Prijave do ponedeljka, 4. septembra 2023

OTROŠKO IZROČILO SKOZI OTROKOVO RAZUMEVANJE po priročniku Ljudsko izročilo v OSNOVNI ŠOLI – Sija, bija, kam pa gre?

Radenci, od petka, 15. do nedelje, 17. septembra 2023

Izobraževanje namenjamo predšolskim in osnovnošolskim strokovnim delavcem, ki si želijo na kvaliteten, pester in igriv način otroke seznanjati s slovenskim izročilom in vsebine integrirati v vsakodnevne dejavnosti vrtca, redni pouk pri različnih osnovnošolskih predmetih in obšolskih dejavnostih.

več >>

   

 

Prijave do petka, 6. oktobra 2023

PLESNA TEHNIKA IN INTERPRETACIJA

- Brežice: od petka, 20. do nedelje, 22. oktobra 2023
- Radenci: od petka, 24. do nedelje, 26. novembra 2023

Tridnevno vikend izobraževanje namenjamo vodjam odraslih folklornih skupin, vodjam glasbenih zasedb znotraj folklornih skupin, pa tudi članom – plesalcem in glasbenikom. Tematika izobraževanja sta tehnika in interpretacija – dva pomembna in pogosto povezana segmenta nastopa folklorne skupine.

več >>

   

 

Prijave do petka, 13. oktobra 2023

LJUDSKA JE KUL - SEMINAR ZA VODJE PEVSKIH ZASEDB IN PETJA V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, november 2023 - januar 2024

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno za uspešno usmerjanje in vodenje pevske zasedbe na področju folklorne dejavnosti.

več >>

   

 

Prijave do ponedeljka, 25. septembra 2023

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE - 1. STOPNJA

Ljubljana, oktober 2023 - januar 2024

Seminar za vodje folklornih skupin, plesne pedagoge in koreografe namenjamo (tudi bodočim) vodjem folklornih skupin v kulturno umetniških društvih in njihovim perspektivnim kadrom, plesalcem, plesalkam, ki bi v bodoče lahko prevzeli strokovno ali vodstveno delo v folklornih skupinah.

več >>

   

 

Prijave do petka, 29. septembra 2023

OBLAČILNA DEDIŠČINA IN KOSTUMOGRAFIJA

Ljubljana, oktober 2023 - januar 2024

Na terenu opažamo pomanjkanje znanja povezanega z oblačilno dediščino in kostumiranjem folklornih skupin. Tako bo izobraževanje edinstvena priložnost, saj omogoča pridobitev širokega znanja - od osnov do kompleksnejših teoretičnih in praktičnih vsebin. Poseben sklop je namenjen zgodovini oblačenja in kostumiranju otrok.

več >>

   

 

OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 
SEZONA 2022/23

 

   

 

Prijave do ponedeljka, 29. maja 2023

Izobraževanje SKOZI OČI ŽIRIJE
ob državnem Maroltovem srečanju

Žalec, sobota, 10. junij 2023

To izobraževanje bo edinstvena priložnost, saj se bo lahko s povsem drugačnega zornega kota ogledalo produkcije letošnjih najboljši programov folklornih skupin. Izobraževanje bo namenjeno vsem, ki želijo voden proces vrednotenja in pogovora o produkcijah folklornih skupin.

več >>

   

 

Prijave do petka, 31. marca 2023

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 3. STOPNJA

Ljubljana, od aprila do junija 2023

Seminar je namenjen usposabljanju in spodbujanju k samostojnemu plesno-koreografsko-pedagoškemu delu, razvijanju avtorskega umetniškega pristopa pri odrskemu (po)ustvarjanju in h kritični refleksiji produkcij folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   

 

 

(MARTINOV) FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

Maribor, od petka, 11. do nedelje, 13. novembra 2022

Folklorni tabor za odrasle namenjamo odraslim folklornim skupinam (vodjem in članom – plesalcem in glasbenikom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom ter s predavanji in praktičnimi delavnicami pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

 

MLADINSKI FOLKLORNI TABOR

Radenci, od petka, 14. do nedelje, 16. oktobra 2022

Mladinski folklorni tabor letos pripravljamo prvič. Namenjamo ga predvsem mladim, starim med 14 in 19 let, in tudi vodjam folklornih skupin, ki združujejo plesalce te starostne skupine.

več >>

   

 

 

LJUDSKA JE KUL - SEMINAR ZA VODJE INŠTRUMENTALNIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, od oktobra do decembra 2022, januarja 2023 sledi še izpit

Seminar bo v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 2. STOPNJA

Ljubljana, od oktobra do decembra 2022, januarja 2023 sledi še izpit

Seminar 2. stopnje ponuja več praktičnih vsebin in omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle ali otroške folklorne skupine.

več >>

   

 

 

OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA 
SEZONA 2021/22

 

   

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 1. STOPNJA

Ljubljana, od januarja do marca 2022, maja sledi še izpit

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino.

več >>

   

 

OPRAVLJENA IZOBRAŽEVANJA SEZONA 2020/21

 

   

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 17. do nedelje, 19. septembra 2021

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

CIKEL SPLETNIH PREDAVANJ FOLKLORNA POMLAD

splet, štirje četrtki, začetek 25. marca 2021

Po Folklorni jeseni, zimi in izobraževanju Tri, štiri, zdaj … akcija!, nadaljujemo s spletnim izobraževanjem Folklorna pomlad.

 

več >>

 

 

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE 
- 1. STOPNJA

Ljubljana, od januarja do maja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje odrasle folklorne skupine. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju s plesnim izročilom, pa tudi glasbenim izročilom in oblačilno dediščino, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

TRI, ŠTIRI, ZDAJ … AKCIJA! – CIKEL SPLETNIH PREDAVANJ

splet, štirje četrtki, začetek 18. februarja 2021

Za meseca februar in marec napovedujemo cikel izobraževanj z naslovom: Tri, štiri, zdaj ... Akcija! Gre za 3 sklope srečanj, na katere smo povabili zelo zanimive predavatelje s še bolj zanimivimi raziskovalnimi temami. Izbrane sklope predavanj boste lahko spremljali na spletni aplikaciji Zoom.

 

več >>

 

   

 

CIKEL PREDAVANJ FOLKLORNA ZIMA

splet, trije četrtki, začetek 14. januarja 2021

Za mesec januar napovedujemo cikel predavanj z naslovom: Folklorna zima. Gre za 3 sklope srečanj, na katere smo povabili zelo zanimive predavatelje s še bolj zanimivimi raziskovalnimi temami. Izbrane sklope predavanj boste lahko spremljali na spletni aplikaciji Zoom.


več >>

   

 

RAZPIS ZA AVTORJE KOREOGRAFSKE PARTITURE V OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH

Pomoč pri pripravi koreografske partiture (plesne partiture in glasbene priredbe)

Ljubljana, oktober - november 2020

Razpis namenjamo mentorjem otroških in odraslih folklornih skupin, plesnim in glasbenim pedagogom, glasbenikom ter koreografom, ki bi želeli mentorsko vodstvo pri nastajanju koreografske partiture (plesne in glasbene) za svojo skupino.

več >>

   

 

FOLKLORNI TABOR ZA ODRASLE

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 16. do nedelje, 18. oktobra 2020

Folklorni tabor za odrasle namenjamo odraslim folklornim skupinam (vodjem in članom – plesalcem in glasbenikom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom ter s predavanji in praktičnimi delavnicami pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

CIKEL PREDAVANJ FOLKLORNA JESEN

splet, štirje četrtki, začetek 5. novembra 2020

Za mesec november napovedujemo nekaj prav posebnega - cikel predavanj s pomenljivim naslovom: Folklorna jesen. Gre za 4 sklope srečanj, na katere smo povabili zelo zanimive predavatelje s še bolj zanimivimi raziskovalnimi temami. Izbrane sklope predavanj boste lahko spremljali na spletni aplikaciji Zoom.


več >>

   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

4. OD ORKESTERČKA DO FOLKLORNEGA ODRA - folklorna in inštrumentalna dejavnost

Ljubljana, 13. in 14. november 2020;

Rok prijave: 3. november 2020


več >>

   

 

Prijave do: 19. oktobra 2020

SEMINAR ZA VODJE PEVSKIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, od novembra 2020 do januarja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje pevske zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

Prijave do: 19. oktobra 2020

SEMINAR ZA VODJE INŠTRUMENTALNIH ZASEDB V FOLKLORNIH SKUPINAH, POUSTVARJALCE GLASBENEGA IZROČILA IN AVTORJE GLASBENIH PRIREDB NA PODROČJU FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Ljubljana, od novembra 2020 do januarja 2021

Seminar omogoča pridobitev širokega znanja, ki je danes nujno potrebno za uspešno usmerjanje in vodenje inštrumentalne zasedbe na področju folklorne dejavnosti. Zaradi potreb, ki jih v zadnjem času zaznavamo, bo seminar v prvi vrsti namenjen seznanjanju z glasbenim izročilom, osnovam glasbenih terminov, osnovam kompozicije, s tem pa tudi z načini prenašanja teh prvin na oder in v sodobnost.

več >>

   

 

SEMINAR ZA VODJE FOLKLORNIH SKUPIN, PLESNE PEDAGOGE IN KOREOGRAFE
- 3. STOPNJA

Ljubljana, od septembra do novembra 2020

Seminar je namenjen usposabljanju in spodbujanju k samostojnemu plesno-koreografsko-pedagoškemu delu, razvijanju avtorskega umetniškega pristopa pri odrskemu (po)ustvarjanju in h kritični refleksiji produkcij odraslih folklornih skupin in drugih poustvarjalcev.

več >>

   
   
NIP Umetnost

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST

2. ODER JE VAŠ – gledališka in folklorna dejavnost

Ljubljana, 16. in 17. oktober 2020;

"IZOBRAŽEVANJE "ODER JE VAŠ" ZA MENTORJE KULTURNIH SKUPIN IN UČITELJE NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA UMETNOST (NIP) 2020, JE ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO. V KOLIKOR SE SITUACIJA S PANDEMIJO COVID-19 V BODOČE IZBOLJŠA, BOMO IZOBRAŽEVANJE IZVEDLI V PRIHODNJIH MESECIH."

več >>

   

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

Dijaški dom SŠGT Radenci, od petka, 18. do nedelje, 20. septembra 2020

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, inštrumentalno in plesno znanje.

več >>

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spletna stran revije FOLKLORNIK

 

Folklornikov slovarček