FOLKLORNA DEJAVNOST / OZOBRAŽEVANJE 2014-15

 

Naziv seminarja:

 

OTROŠKI FOLKLORNI IN GODČEVSKI TABOR

     

Kraj izvedbe:

 

Dijaški dom SŠGT Radenci

Termin:

 

od petka, 16. do nedelje, 18. septembra 2016

Mentorji:

 

dr. Bojan Knific, dr. Metka Knific Zaletelj, Adriana Gaberščik, Saša Meglič, Marko Pukšič, Aleksandra Petrovič, Maja Miklavž Sintič, Nina Luša, Peter Vendramin, Andraž Trampuš

Cena:

 

55 EUR (DDV je vključen)

Rok prijave:
 

petek, 2. september 2016

 

 

Otroški folklorni tabor namenjamo otroškim folklornim skupinam (vodjem in članom - otrokom), ki želijo razvijati obstoječe programe, ustvarjati nove, se seznanjati z izročilom in pridobivati pevsko, godčevsko in plesno znanje.

Vsebina in cilji

Otroški folklorni tabori, na katerih se vodje otroških folklornih skupin družijo z otroki, predstavljajo stalnico v izobraževalnih programih JSKD. Na njih so pod vodstvom poznavalcev folklorne dejavnosti nastajali zanimivi programi, ki jih je bilo pozneje mogoče udejanjiti v skupinah.

V sklopu letošnjega tridnevnega tabora pa pripravljamo ločen program za otroke (tudi posebej za godce) in vodje, saj se tudi njihove potrebe in znanje razlikujejo:

Vodjem otroških folklornih skupin bomo prvič ponudili že pripravljeno odrsko postavitev, ki jo bodo lahko prenesli na svojo skupino, spoznavali bomo plesno izročilo, se urili v prilagajanju plesov za otroke, pod usmerjenim vodstvom si bomo izmenjali pozitivne izkušnje pri delu z otroki in se lotili video-analize programov otroških folklornih skupin.

Z mladimi plesalci bomo: spoznavali plesno izročilo, se s kamišibaj gledališčem učili in spoznavali ljudske pesmi, razvijali njihovo plesnost, plesno tehniko in zavedanje telesa, spoznavali otroške in rajalne igre.

Tudi tokrat bomo posebej delali z otroki, ki se kot godci vključujejo v otroške folklorne skupine. Na poseben pomen godcev v otroških folklornih skupinah na srečanjih, ki jih pripravljamo, opozarjamo že več let, zato se njihovemu igranju podrobneje posvečamo na taboru. Godci se bodo učili ljudskih viž in spoznavali posebnosti igranja ljudskih godcev.

Na tabor vabimo vse, ki izpolnjujete vsaj enega izmed spodaj navedenih pogojev:

ste uspešno končali začetni seminar za vodje folklornih skupin in pridobili naziv strokovni vodja folklorne skupine;

ste vodja otroške folklorne skupine (v vrtcih, šolah, društvih) in ste v preteklih letih že bili na otroškem folklornem taboru;

ste vodja otroške folklorne skupine in se udeležujete srečanj folklornih skupin v organizaciji JSKD (ali se boste v prihodnje);

vodite (otroško) godčevsko skupino ali bi jo želeli voditi;

Prisrčno vabljeni seveda tudi otroci - člani otroških folklornih skupin (glasbeniki, plesalci, pevci …).

 

OKVIRNI URNIK:

 

Vodje

Otroci (predvidoma razdeljeni v 3 skupine)

Godci - otroci

petek

15.00–16.00

Prihod in namestitev.

17.30

Tjaša Ferenc Trampuš: predstavitev hišnega reda, dela...

18.00

Večerja.
Vodje tabora: uvodni razgovor.

19.00–21.00

Saša Meglič: učenje plesov

 • Tjaša Ferenc Trampuš: družabne igre ** (1. skupina)
 • Aleksandra Petrovič: učenje plesov (2. skupina)
 • Adriana Gaberščik: otroške in rajalne igre (3. skupina)

Andraž Trampuš, Peter Vendramin: uvod, seznanjanje z godci in njihovim repertoarjem.

21.00

Odrasli: priprava načrta za naslednji dan; druženje.

sobota

8.00

Zajtrk.

9.00–10.30

Saša Meglič: prilagajanje plesov otrokom

- Andraž Trampuš in Peter Vendramin: družabne igre** (2. skupina)
- Aleksandra Petrovič: učenje plesov (3. skupina)
- Adriana Gaberščik: otroške in rajalne igre (1. skupina)

Andraž Trampuš in Peter Vendramin: družabne igre**

10.30-12.30

Izmenjava izkušenj vseh vodij tabora: igra, pesem, ples, motivacija (usmerja Nina Luša)*

 • Maja Miklavž Sintič: kamišibaj gledališče (petje ljudskih pesmi) (1. skupina)
 • Marko Pukšič: učenje plesov (2. skupina)
 • Metka Knific Zaletelj: razvijanje plesnosti (3. skupina)

Učenje plesnih viž.

12.30

Kosilo. Počitek ter proste aktivnosti v lastni organizaciji.

15.00-17.00

Saša Meglič: Učenje odrske postavitve

 • Maja Miklavž Sintič: kamišibaj gledališče (petje ljudskih pesmi) (2. skupina)
 • Marko Pukšič: učenje plesov (3. skupina)
 • Metka Knific Zaletelj: razvijanje plesnosti (1. skupina)

 

Učenje plesnih viž.

17.00-19.00

Saša Meglič: Učenje odrske postavitve

 • Maja Miklavž Sintič: kamišibaj gledališče (petje ljudskih pesmi) (3. skupina)
 • Aleksandra Petrovič: učenje plesov (1. skupina)
 • Metka Knific Zaletelj: razvijanje plesnosti (2. skupina)

Učenje plesnih viž in (po potrebi) delo pri skupinah.

19.00

Večerja.

20.00

Skupni večer otrok in odraslih.

nedelja

8.00

Zajtrk.

9.00–11.00

Bojan Knific: Predstavitev kriterijev ocenjevanja in videoanaliza programov otroških folklornih skupin

 • Nina Luša: družabne igre ** (3. skupina)
 • Aleksandra Petrovič: učenje plesov (1. skupina)
 • Adriana Gaberščik: otroške in rajalne igre (2. skupina)

Učenje plesnih viž

11.00-13.00

Bojan Knific: Predstavitev kriterijev ocenjevanja in videoanaliza programov otroških folklornih skupin

Marko Pukšič, Andraž Trampuš, Peter Vendramin: igre na prostem

13.00

Kosilo in pospravljanje sob.

 

Odhod domov.

* vsaka izmed prijavljenih vodij otroške folklorne skupine predstavi eno »uspešnico« (uvajanje v petje, ples, igro, motivacijsko stvar… itd.), ki »vžge«, nad katero so njeni folklorniki navdušeni
** pantomima, activity, enka, itd.

 

Kotizacija

Kotizacija za vodje skupin in odrasle znaša 55 evrov in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Za otroke kotizacije ne zaračunavamo. Kotizacija ne vključuje bivanja in prehrane.

 

Bivanje in prehrana:

Bivali bomo v Dijaškem domu SŠGT Radenci, Gornja Radgona (Prisojna cesta 4, 9252  Radenci). Cena bivanja in prehrane na osebo (dva polna penziona) znaša med 58 in 67 evrov. Bivanje s prehrano bo mogoče plačati z naročilnico (ali izjemoma z gotovino) ob prihodu v dom. Drugačen način plačila ni možen, zato vas prosimo, da naročilnic/gotovine ne pozabljate in da stroške poravnate takoj ob prihodu.

 

Kaj morate še vedeti?

Prihod udeležencev je predviden v petek, 16. septembra 2016, med 15. in 16. uro.

Vsi (tudi otroci) naj imajo s sabo osebni dokument (zaradi vpisa v knjigo obiskovalcev).

S seboj ne pozabite prinesti naročilnice, udobne obutve in obleke za ples, pa tudi udobno obleko in obutev za prostočasne dejavnosti zunaj.

Vse prijavljene vodje naj že doma razmislijo o sobotnem dopoldanskem delu – izmenjava izkušenj – nad čim (pesem, pripovedka, ples, igra, kako motivirati…) so njeni folklorniki navdušeni.

 

Rok prijave:

Vaše prijave pričakujemo do petka, 2. septembra 2016 na naslov: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za otroški folklorni tabor/ ali na e-mail naslov: tjasa.ferenc@jskd.si
Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

Prijavnica

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš
samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost
T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

     

 

 

 

 

Prijavnica